22/04/2022

WEEK-END 16/2021-2022

 
                                                                                       
BLIJKEN VAN MEDELEVEN
Wij vernamen het plots overlijden van DANIELS Freddy, bestuurslid van Mees 80 en gewezen bestuurslid van KLBS.
Het bestuur, de clubs en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de familie en het bestuur en de leden van Mees 80.
Wij vernamen ook het plots overlijden van VRANKEN Urbain, gewezen bestuurslid KLBS en bondscoach van de Limburgse selectie KLBS.
Het bestuur, de clubs en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de familie.
 
I. Comité Minnelijke Schikkingen:
geen zitting
II. Sport en Disciplinair Comité:
geen zitting
III. Provinciale Commissie (beheerszaken)
Aanwezig:
Regio Genk +: Roberto Cavatorti, David Magné en Fernand Oeyen
Regio N-W: Marc Kosten, Maarten Put en Jeroen Claes
Regio Z: Marc Smets, Marc Maertens en Dominique Peeters
Secretaris Benny Croes
Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: voorzitter Valère Mantels

1. BEHANDELDE PUNTEN
Verslag vorige vergadering
Briefwisseling
Verslag vergadering KLVH 04/04/2022
Finale Beker KLBS (nabeschouwingen)
Sponsoring Decathlon
Kalenderwijzigingen
Coronamaatregelen (update)
Verplaatsingsvergoedingen
Richtlijnen “Bekers”
Intern Reglement KLBS (bespreking)
Regio nieuws
50 jarig jubileum VK Wieze Boys (nabeschouwing)
Diversen

2. BRIEFWISSELING
Schrijven FC Solar Assistance en FC Total Energy (kalenderwijziging zie III, 4)

3. BEKER – Finale 18/04/2022
VK Wieze Boys A – Century Hasselt 1 – 1 (6 – 5)
Felicitaties aan de winnaar en de runner-up.
Wij feliciteren UD Barcelona met de geslaagde organisatie

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Reeks I
23/04/2022 om 15u00 VK Wieze Boys A–FC Vini’s
(wedstrijd van 29/01/2022, werd eerst verschoven naar 05/03/2022)
23/04/2022 om 15u00 UD Barcelona – SV De Conde (uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022,was eerst verschoven naar 30/04/2022)

30/04/2022 om 15u00 Century Hasselt – Pool Keroma A (uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)
30/04/2022 om 15u00 VK Wieze Boys A – El Toro (uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)
30/04/2022 om 15u00 FC Berg – VK Wieze Boys B
(uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)
30/04/2022 om 15u00 FC Tamara – RP Products
(uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)

Reeks II
Ingevolge onbeschikbaarheid van de terreinen van Bregel (organisatie van Limburg Cup (jeugd) KBVB/VV, zal de wedstrijd FC Solar Assistance - FC Total Energy van 23/04/2022 om 16u00 gespeeld worden op het kunstgrasplein van GENK VV (Kattevennen 6/A, 3600 Genk).

23/04/2022 om 16u00 FC Solar Assistance – FC Total Energy wordt gespeeld op het kunstgrasplein van GENK VV (Kattevennen 6/A, 3600 Genk). (uitgestelde wedstrijd van 08/01/2022)
23/04/2022 om 15u00 Boca Houthalen – FC Beukenhof (uitgestelde wedstrijd van 08/01/2022)
23/04/2022 om 15u00 Pool Keroma B – Tuinwijk VV (uitgestelde wedstrijd van 08/01/2022)
23/04/2022 om 15u00 FC Hutte Houthalen – Aviaclub
(uitgestelde wedstrijd van 08/01/2022)
23/04/2022 om 15u00 Cosmos Spouwen – Huwa-San Bilzen
(uitgestelde wedstrijd van 08/01/2022)
23/04/2022 om 15u00 FC Klotbroek – Sporting Caetsbeek (uitgestelde wedstrijd van 08/01/2022)

30/04/2022 om 15u00 Aviaclub – FC Solar Assistance (uitgestelde wedstrijd van 15/01/2022, werd eerst verschoven naar 05/03/2022)
30/04/2022 om 15u00 FC Hutte Houthalen – FC Beukenhof
(uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022, was eerst verschoven naar 07/05/2022)

07/05/2022 om 15u00 Sporting Caetsbeek – Boca Houthalen (uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)
07/05/2022 om 15u00 Pool Keroma B – FC Klotbroek (uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)
07/05/2022 om 15u00 FC Solar Assistance – Tuinwijk VV
(uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)
07/05/2022 om 15u00 Cosmos Spouwen – FC Total Energy (uitgestelde wedstrijd van 22/01/2022)

5. CORONAMAATREGELEN
a. Algemeen
Met de overschakeling naar CORONA GEEL vallen het merendeel van de van de coronamaatregelen eindelijk weg. Maar hélaas is COVID-19 nog niet volledig verdwenen. We zullen er mee moeten leren leven dat het nog een ganse tijd onder ons blijft.
Vergeet  daarom de volgende GOUDEN REGELS niet!
(1).Volg de geldende richtlijnen
(2) Respecteer de hygiënevoorschriften
(3).Draag het mond- en neusmasker waar voorgeschreven
(4).Geef drank aan de spelers in individuele drinkbekers of individuele flesjes

b. Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen
Het Coronaprotocol dat geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voor het seizoen 2021 – 2022 is ook van toepassing voor KLBS.

c. Wat bij een besmetting met COVID-19?
(1). Het Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden.
Volg het strikt om alles coronaproof te laten verlopen!
(2). De club of KLBS zijn niet bevoegd om spelers in quarantaine te plaatsen. Dit is enkel voorbehouden aan de contact tracing en huisartsen.
(3). Contact met de huisarts / contact tracing wijst uit welke personen (speler, bestuur,…) een test dienen af te leggen en/of in quarantaine moeten.
(4) Besmette spelers / bestuursleden in verplichte quarantaine opstellen / aanwenden is strikt verboden. Zij worden beschouwd als niet gekwalificeerd om deel te nemen.
(5) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.
Binnen de 24 uur dienen de nodige documenten als bewijs ( doktersbriefje, testresultaten, communicatie contact tracing,…) aan de secretaris KLBS geleverd te worden.
Worden deze bewijzen niet geleverd, dan zal het Comité Sport & Discipline KLBS het dossier behandelen.
(6). Indien een wedstrijd moet uitgesteld worden zal deze automatisch verplaatst worden naar de eerst volgende vrije speeldag voor de betrokken ploegen

IV. Administratief
1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 11/04/2022:
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
JACOBS Joeri 5)23/03/1982)                                                      Century Hasselt
WILLEMS Peter (°07/12/1983)                                                    FC Berg
VANRIJT Kenny (°07/03/1983)                                                   FC Beukenhof
TREEDICI Doriano (°19/10/1992)                                                FC Klotbroek

Geschorst voor EEN (01) speeldag beker vanaf 19/04/2022
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten:
VERDINGH Jens (°22/06/1987)                                                    Century Hasselt

2. Gele kaarten
Speeldag 09/04/2022
Aviaclub: 2
Boca Bouthalen: 1
Century Hasselt: 3
El Toro: 1
FC Berg: 2
FC Beukenhof: 2
FC Hutte Houthalen: 4
FC Klotbroek: 3
FC Solar Assistance: 2
FC Tamara: 2
Pool Keroma A: 1
RP Products: 2
Tuinwijk VV: 1
UD Barcelona: 2

Speeldag 18/04/2022
Century Hasselt: 2
VK Wieze Boys A: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 09/04/2022
El Toro: onvolledig aangifteformulier DUYTSCHAEVERS Kenny (geen gegevens verantwoordelijke van de club)
Hutte Houthalen: verkeerde terreinbenaming (“A” ipv FC Hutte)
FC Beukenhof: officieel afgevaardigde thuisclub verkeerd ingevuld.

Speeldag 18/04/2022
geen

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 09/04/2022
FC Hutte Houthalen: onbekende spelers SIMON Steven (°28/08/1997) en GIELEN Filip (°21/04/1982) opgesteld
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Hutte Houthalen – FC Solar Assistance 0 – 6 (was 2 – 6)
Boete: opstellen niet gekwalificeerde/speelgerechtigde speler (2X)

FC Hutte Houthalen: onbekende officieel afgevaardigde thuisploeg (ANDRUSZEK Michel (°31/10/1964)
Boete: gebruik niet gekwalificeerde afgevaardigde

Speeldag 16/04/2022
FC Total Energy: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd Tuinwijk VV – FC Total Energy 5 – 0
Boete: tijdig forfait

Pool Keroma B: niet speelgerechtigde speler LOWIE Viktor (°29/09/2003) opgesteld (Intern Reglement Art 75)
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Solar Assistance – Pool Keroma B 5 – 0 (was 1 – 1)
Boete: opstellen niet gekwalificeerde/speelgerechtigde speler

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 5,00
Boca Houthalen: (IV, 2) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 5,00: totaal € 22,50
El Toro: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV,3) € 2,50: totaal: € 7,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 10,00 + (IV, 3) € 2,50 + (IV, 4) € 25,00 ( 2X 12,50) + 12,50: totaal € 50,00
FC Klotbroek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
FC Solar Assistance: (IV, 2) € 5,00
FC Tamara: (IV, 2) € 5,00
FC Total Energy: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Tuinwijk VV
Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B: (IV, 4) € 12,50
RP Products: (IV, 2) € 5,00  
Tuinwijk VV: (IV, 2) € 2,50
UD Barcelona: (IV, 2) € 5,00
VK Wieze Boys A: (IV, 2) € 5,00

6. Mededelingen
a. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Int Regl KLBS:
Art 26: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
Art 27: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
           toepassing voor KLBS van 01 tem 30/04
Art 75: Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden.

b. Bereikbaarheid accommodatie VK Wieze Boys:
Er zijn werken gestart op de Terlaemenlaan in Boekt.
Tot juni 2022 kan men de oprit Zolder-Terlaemen niet gebruiken.
Afrijden kan nog wel, komende van Lummen of Genk.
Ook kan men niet vanuit Boekt richting Bolderberg.

c. Happening Pool Keroma 12 & 13/08/2022
Pool Keroma organiseert zijn jaarlijkse happening op 12 & 13 augustus 2022.
Meer informatie kan bekomen worden bij hun voorzitter CORTINOVIS Mario.
e-mail Corti@skynet.be of gsm 0476547698

d. Ontbrekend wedstrijdblad
Het wedstrijdblad van de competitiewedstrijd Boca Houthalen – Aviaclub van 16/04/2022 was op het ogenblik van het verschijnen van dit Week-End nog niet in mijn bezit.


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 05/05/2022