14/06/2022

Bundel Algemene Statutaire Vergadering KLBS Voetbal 20/06/2022

 

 

 

 

BUNDEL ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS-VOETBAL
                                  20/06/2022

Uitnodiging

Dagorde

Jaarverslag sportief

Aandachtspunten terreinen en accommodaties 

KLBS ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

                     20 JUNI 2020

                     UITNODIGING 

De clubs worden uitgenodigd op de verplichte Algemene Statutaire Vergadering die doorgaat: 

Plaats: Cafetaria STA Genk, Steenbeukstraat z/n 3600 GENK
Datum/uur: 20 juni om 20u00

 

De aanwezigheid van de clubs is verplicht

 

Maximaal TWEE (02) personen per club

 

De dagorde wordt gegeven in bijlage.

 

Het vernieuwde Intern Reglement KLBS evenals de nieuwe en aangepaste artikels, die ter stemming zullen voorgelegd worden, worden overgemaakt aan de secretarissen g.c van de clubs.

 

Alle relevante documenten ter voorbereiding van deze Algemene Statutaire Vergadering zullen eveneens overgemaakt worden aan de secretarissen g.c. van de clubs.

 

Namens KLBS

 

CROES Benny

Secretaris g.c

 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

Plaats: Cafetaria Calcio Genk, steenbeukstraat z/n 3600 Genk

Datum/uur: 20 juni 2022 om 20u00

Dagorde:

 

1.Welkomwoord van de voorzitter

 

2.Opname van aanwezigheden (gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

 

3.Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

 

4.Jaarverslagen financieel en sportief

 

5.Voorstelling en aanvaarding nieuwe club FC Amigo’s Maaseik

 

6.Naamsverandering: SV De Conde wordt SV Vastgoed C Hechtel

 

7.Schrapping van clubs ingevolge einde activiteit:

   OH Bergmans

   Stokrooie United

 

8.Samenstelling Raad van bestuur: kandidaat bestuursleden

   Roberto CAVATORTY (UD Barcelona) – Regio Genk+

   Marc Maertens (Aviaclub) – Regio Z

   Dominique PEETERS (Century Hasselt) – Regio Z

   Marc SMETS (Aviaclub) – Regio Z

   Jeroen CLAES (K VK Wieze Boys) – Regio NW

 

9.Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement.

 

10.Stijgers en dalers

 

11.Huldigingen

 

12.Werking KLBS (Comités)

 

13.Verzekering ARENA seizoen 2022/2023

 

14.Besprekingen en inlichtingen seizoen 2022/2023

 

15.Slotwoord van de voorzitter.

 

 

 

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND

Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

 

Secretariaat: Benny Croes

                   Dekkenstraat 73

                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com

__________________________________________________

                                                         Sint- Truiden, 09 juni 2022

 

 

JAARVERSLAG KLBS/VOETBAL SEIZOEN 2021-2022

1.Samenstelling ProvincialeCommissie

   Voorzitter: Valère Mantels

   Ondervoorzitter: Marc Smets

   Schatbewaarder: Heidi Croes

   Secretaris g.c.: Benny Croes

   Leden: Roberto Cavatorti, Mark Kosten, Marc Maertens, David Magné,
              Maarten Put, Peter Put/Jeroen Claes, Dominique Peeters en
              Fernand Oeyen.

 

2.Aantal zittingen : 09 + 01 Whatsapp

Aanwezigheden:

V Mantels                                        03 + 01 Whatsapp

R Cavatorti                                      08 + 01 Whatsapp

J. Claes                                           07 + 01 Whatsapp

B Croes                                           09 + 01 Whatsapp

M Kosten                                         09 + 01 Whatsapp

M Maertens                                      06 + 01 Whatsapp

D Magné                                          08 + 01 Whatsapp

M Smets                                          09 + 01 Whatsapp

F Oeyen                                          08 + 01 Whatsapp

D Peeters                                        08 + 01 Whatsapp

W Poosen (waarnemer SC)                09 + 01 Whatsapp

M Put                                              08 + 01 Whatsapp

 

3.KLBS was vertegenwoordigd op:

Vergaderingen Koninklijke Limburgse Verstandhouding

 

4.Aantal clubs: 24

TWEE (02) clubs traden aan met een A en een B ploeg: VK Wieze Boys en Pool Keroma

a. Ploegen per reeks:

Reeks 1: 12

Reeks 2: 14

b. Beker KLBS: alle ploegen.

c. Algemene forfaits: in de loop van het seizoen haakten
OH Bergmans, Stokrooie United en Weerstand Zonhoven af.

e Aantal leden : dd.31/05/2022:1083

 

5.Verslagen

Aantal scheidsrechter verslagen: 18

Aantal sancties gegeven dmv een "voorstel tot minnelijke schikking": 20

Verzet tegen minnelijke schikking: 01

Ingediende klachten: 00

 

6.Statistische gegevens-algemeen

a. Aantal effectief betwiste wedstrijden: 262

b. Stopgezet: 01

c. Aantal FF (competitie + beker): 25 waarvan 18 tijdig, 04 laattijdig en 3 bij de laatste drie wedstrijden van het seizoen

 

7.Repressief gedeelte

Schorsingen (kampioenschap + beker)

Aantal rode kaarten: 17

01 speeldag: 06

02 speeldagen: 02

03 speeldagen: 05

04 speeldagen: 03

05 speeldagen: 04

07 speeldagen: 01

Blaam: 03

Berisping: 02

 

8.Financiële sancties (boete):

Afwezig algemene vergadering: 04

Oorzaak stopzetten wedstrijd: 01

Wanordelijkheden: 01

Gebrek aan organisatie: 00

Laattijdige aanvang wedstrijd: 01

Laattijdig wedstrijdblad: 02

Laattijdige betaling rekeningen: 07

 

9. Ambtshalve sancties:

Omzetten uitslag in enkele FF: 12

 

10. Nazichtscheidsrechterbladen

Aantal gele kaarten: 587

Schorsingen gele kaarten:

2x geel zelfde wedstrijd: 29

2de gele kaart (beker) 01

3de gele kaart: 55

6de gele kaart: 01

Totaal: 86

 

11. Overige reglementaire boetes:

Uitslag te laat: 07

Geen uitslag:02

 

12. Kostenbedoening

Zie verslagen in Week-End.

 

13. Transfers

Transfers tussen Kerst en Nieuwjaar: 09

Vlaams Decreet: 00

 

14. Meldingen

Aanmaning tot betaling:08

15. Kampioenen en Bekerwinnaars

Kampioen Reeks I: K VK Wieze Boys A

Kampioen Reeks II: Cosmos Spouwen

Bekerwinnaar: K VK Wieze Boys A

Beker van de Sportiviteit: UD Barcelona

16.Afsluiter

Tot slot wens ik iedereen een succesvol, sportief en gezond seizoen 2022/2023.

Namens KLBS

 

CROES Benny

Secretaris,g.c.

 

 

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

 

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES

Er zal een keuring gebeuren van de terreinen en accommodaties van de nieuwe club en de clubs die volgend seizoen hun thuiswedstrijden op een, nog niet door

KLBS gekeurde locatie spelen.

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN

NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN

Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene, veilige manier kunnen uitvoeren.