27/06/2022

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 20JUNI 2022

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                           Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                           Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                       Sint-Truiden, 26 juni 2022

 

 

VERSLAG  ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL

Plaats: Cafetaria STA Genk, Steenbeukstraat 20, Genk
Datum/uur: 20 juni 2022 om 20u00

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter a.i.
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Jaarverslagen financieel en sportief
Voorstelling en aanvaarding nieuwe club FC Amigo’s Maaseik
Naamsverandering: SV De Conde wordt SV Vastgoed C Hechtel
Schrapping clubs ingevolge einde activiteit: OH Bergmans en Stockrooie United
Samenstelling Raad van Bestuur: kandidaat bestuursleden
 Roberto Cavatorti (UD Barcelona - Regio Genk +)
 Jeroen Claes (KVK Wieze Boys - Regio NW)
 Marc Maertens (Aviaclub - Regio Z)
 Dominique Peeters (Century Hasselt - Regio Z)
 Marc Smets (Aviaclub - Regio Z)
Voorstellen tot wijziging van het Intern Reglement
Stijgers en dalers
Huldigingen
Werking KLBS (Comités)
Verzekering ARENA seizoen 2022/2023
Bespreking en inlichtingen seizoen 2022/2023
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
Goede avond en welkom. De Algemene Statutaire Vergadering is altijd een begin en een einde. Het begin van de nieuwe competitie en het einde van de vorige. Het vorige seizoen, was mede door toedoen van corona, waardoor we weer meerdere speeldagen verloren, zeker niet het gemakkelijkste. Corona veranderde onze maatschappij en ligt zonder twijfel ook aan de basis van de gewijzigde interesse voor het sportieve, een toegenomen keuze voor individuele sporten waaronder ook onze clubs te lijden hebben.
Onze maatschappij herstructureert zich op het sportieve vlak en wat voetbal betreft beweegt er heel wat van het hoogste tot het allerlaagste niveau. In deze flow kreeg ook het Intern Reglement KLBS een facelift. Naast een herindeling werden een aantal artikels herzien en werden noodzakelijke verduidelijkingen doorgevoerd. Het eindresultaat mag gezien worden. Ik bedankt dan ook de bestuursleden voor dit puike werk. Tijd om over te gaan tot de orde van de dag.Ik wens jullie een vruchtbare vergadering.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve voorzitter D. Peeters (verontschuldigd)
b. Clubs:
Aanwezig: 20
Afwezig: 02. (Boca Houthalen en F Total Energy).

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Patrick Magné (FC Klotbroek) en Werner Engelen (El Toro) bieden zich aan.

5. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes)
Eindelijk weer een min of meer normaal verslag, al speelde ook dit seizoen corona ons weer parten. Het verslag werd vooraf, via de website verspreid.
Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (H Croes)
Op 10 juni 2022 is het saldo van de rekeningen licht negatief ten opzichte van 31 december 2021, maar dit is een moment opname want enkele clubs hadden nog openstaande rekeningen die nog geïnd moeten worden en er zijn ook enkele uitgaven die betrekking hebben op vorig seizoen (afsluitende rekening verzekering, terugbetaling eenmalige waarborgen (DRIE (03) clubs).

6. Huldigingen
a. Kampioenen:
Reeks I (algemeen kampioen): KVK Wieze Boys A
Reeks II: Cosmos Spouwen
b. Beker KLBS: KVK Wieze Boys A
c. Beker sportiviteit:
(1) UD Barcelona: trofee + aankoopcheck Decathlon van € 300,00
(2) Cosmos Spouwen: aankoopcheck Decathlon van € 200,00
(3) KVK Wieze Boys A: aankoopcheck Decathlon van € 125,00
(4) FC Total Energy: aankoopcheck Decathlon van € 75,00
(5) KVK Wieze Boys B: aankoopcheck Decathlon van € 50,00

7. Inactieve clubs
a. Mees 80 en Weerstand Zonhoven vroegen het statuut van inactieve club aan voor het seizoen 2021-2022.b. OH Bergmans en Stokrooie United stoppen hun activiteiten in KLBS

8 Nieuwe club
FC Amigo’s uit Maaseik / Neeroeteren start volgend seizoen in reeks 2..

9. Verkiezing bestuursleden
Volgende bestuursleden werden verkozen:
Roberto Cavatorti (Regio Genk +): 20 ja, 00 neen, 00 blanco& ongeldig
Jeroen Claes (Regio NW): 20 ja, 00 neen, 00 blanco& ongeldig
Marc Maertens (Regio Z): 20 ja, 00 neen, 00 blanco& ongeldig
Dominique Peerters (Regio Zuid): 20 ja, 00 neen, 00 blanco & ongeldig
Marc Smets (Regio Zuid): 20 ja, 00 neen, 00 blanco & ongeldig

10. Voorstellen tot wijziging Intern Reglement
Goedgekeurde wijziging
Intern Reglement dd 20 Juni 2022: 14 ja, 00 neen, 06 blanco& ongeldig
Art I.6: 19 ja, 00 neen, 01 blanco& ongeldig
Art II.9: 19 ja, 01 neen, 00 blanco& ongeldig
Art III. 7: 20 ja, 00 neen, 00 blanco& ongeldig
Art V.4: 19 ja, 01 neen, 00 blanco& ongeldig
ArtVII.5: 19 ja, 00 neen, 01 blanco& ongeldig
Art IX.1: 19 ja, 00 neen, 01 blanco& ongeldig
Art IX.2: 19 ja, 00 neen, 01 blanco& ongeldig
Art IX.3: 19 ja, 00 neen, 01 blanco& ongeldig
Art IX.4: 19 ja, 00 neen, 01 blanco& ongeldig
Art XI.5: 19 ja, 00 neen, 01 blanco& ongeldig
Art XII.2: 20 ja, 00 neen, 00 blanco& ongeldig
Art XII.3: 20 ja, 00 neen, 00 blanco& ongeldig

11. Werking KLBS (Comités)
Comité Minnelijke Schikkingen = secretaris KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door alle bestuursleden
Alle comités en subcommissies zijn nu opgenomen in het Intern Reglement KLBS.

12. Verzekering ARENA seizoen 2022-2023
Alles, ook de premies, betreft identiek aan het voorbije seizoen, behalve het adres van NV ARENA, dat wordt vanaf 01/07/2022:
NV ARENA BRAND WHITLOCKLAAN 165, 1200 BRUSSEL.
De aangepaste Info o.a. “Aangifteformulier lichamelijke ongevallen” wordt op de website www.klbs.be geplaatst.

Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA"

De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.

De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.

Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn, maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse Alles, ook de premies, betreft identiek aan het voorbije seizoen.

Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina "Globale verzekering KLBS bij ARENA"

De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.

De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.

Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn, maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse te maken.

13. Bespreking en inlichtingen seizoen 2022/2023
a. Clubs
(1) 22 clubs schreven in voor het seizoen 2022/2023
(2).Met 22 clubs en Pool Keroma en KVK Wieze Boys die aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 24 ploegen aan de aftrap.
(3) Cosmos Spouwen en FC Solar Assistance stijgen naar Reeks 1 en FC Tamara daalt naar Reeks 2. Daar het algemeen forfait van Weerstand Zonhoven is er slechts EEN (01) daler.

b. Kampioenschap
Reeks I & II zullen elk gevormd worden door 12 ploegen.

Reeks I:
KVK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, FC Berg, SV Vastgoed C, Pool Keroma A, UD Barcelona, FC Vini’s, El Toro, KVK Wieze Boys B, Cosmos Spouwen en FC Solar Assistance.

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende dalers, naast deze volgens Art VII.2 van het Intern Reglement KLBS zijn mogelijk als het aantal ploegen afneemt.

Reeks II:
FC Klotbroek, Aviaclub, Sporting Caetsbeek, Tuinwijk VV, Pool Keroma B, FC Beukenhof, FC Hutte Houthalen, Huwa-San Bilzen, FC Total Energy, FC Tamara, Boca Houthalen en FC Amigo’s

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende stijgers, naast deze volgens Art VII.2 van het Intern Reglement KLBS zijn mogelijk indien het aantal clubs toeneemt of indien clubs in reeks I hun activiteiten beëindigen.

Belangrijk gegeven: Indien niet elke ploeg EEN (01) keer tegen elke andere ploeg van zijn reeks gespeeld heeft wordt het kampioenschap geannuleerd.

Kalender
Aanvang: 03/09/2022
Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 29/10/2022 tot en met 28/01/2023
Geen wedstrijden op 12/11/2022, 24/12/2022, 31/01/2022, 07/01/2023 en 25/02/2023.
Bijzondere Algemene Vergadering:23/01/2023
Algemene Statutaire Vergadering: 19/06/2023

b. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2022/2023 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Na de eerste ronde (03/09/2022) gaan de winnaars en de VIER (04) beste verliezers door naar de 1/8 finales.

Volgende voorziene speeldagen
          05/11/2022 (1/8),
          17/12/2022 (1/4),
          11/02/2023 & 04/03/2023 (1/2),
          10/04/2023 finale (Paasmaandag)

c. Beker van de sportiviteit
Het reglement ,zie website onder de rubriek “beker” op de website.
Een forfait betekent voortaan niet langer de uitsluiting maar wordt bestraft met 20 strafpunten.
Decathlon blijft sponsor voor de Beker van de sportiviteit. De eerste VIJF (05) ploegen krijgen een cadeau check voor de aankoop van uitrusting in de vesting van Decathlon Hasselt.

d. Scheidsrechters
(1) Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de
scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering.
De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd,
evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het
wedstrijdblad te vermelden.
De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers,
spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te
ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS
wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.
(2) Scheidsrechters vergoeding
(a) De vaste vergoeding voor de scheidsrechters bedraagt € 25,00
(b) De verplaatsingsvergoeding bedraagt € 3,10 per blok.

f. Neutrale zone en instructie zone
Nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn. Daarom wordt er bij de clubs eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te passen en na te (laten) leven.
Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg.
De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door
scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te
gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de
kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert
deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te
vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen. Maakt een scheidsrechter geen aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het
aan de afgevaardigden van beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet
dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt
dan een verslag. De thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”.
De nieuwe club FC Amigo’s  speelt op een terrein gekeurd door de KBVB/VV. Niettegenstaande dat zal er in de loop van de heenronde een controle van de terreinen en de accommodaties gebeuren.

i. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden staat onder de rubriek reglementen op de website.
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen

j. Lidgelden
Het lidgeld KLBS (€ 1,25/persoon) zal voor het seizoen 2022/2023 geïnd worden via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

k. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen
voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland
worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij
het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door
beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te
komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de
desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

14.Coronaprotocol
Op dit ogenblik is het, gelukkig, relatief rustig wat corona betreft, maar dat kan altijd en snel veranderen. In het voorkomend geval zullen gepaste maatregelen genomen worden. Het coronaprotocol blijft bestaan zodat er, indien nodig snel kan geschakeld worden.
Indien een accommodatie niet in orde is met de coronamaatregelen (Cfr coronaprotocol) en de thuisclub kan of wil hier niet aan verhelpen mag de scheidsrechter weigeren de wedstrijd te laten doorgaan.
De scheidsrechter maakt een verslag over aan de secretaris KLBS.
De thuisploeg verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.

 

15.Slotwoord van de voorzitter
Het voorbije seizoen was een moeilijk, want de heropstart na corona was niet evident, maar door jullie volharding en doorzetting kwamen we er door. Doe zo voort. Het bestuur doet zijn uiterste best om een zo goed mogelijke organisatie neer te zetten. Vandaar ook het vernieuwde Intern Reglement. Het is er voor jullie. Lees het aandachtig. Vergeet (even) het eigen belang en stel het algemeen voorop. Een organisatie doe je nooit alleen Vanzelfsprekend is het bestuur de voortrekker, maar het is er voor jullie, de clubs en jullie, de clubs duwen het bestuur vooruit, maw het bestuur is noodzakelijk voor de clubs en omgekeerd. Samen staan we sterk! Ik wens jullie een goed seizoen.


Namens KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc