04/01/2023

Week-End 09 / 2022-2023

Verplichte Bijzondere Algemene Vergadering op 23/01/2023!

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting

1. Briefwisseling: schrijven KVK Wieze Boys – overgang speler – zie III, 10
                            schrijven Cosmos Spouwen en Huwa-San Bilzen – overgang speler – zie III, 10
                            schrijven KVK Wieze Boys B en Aviaclub – overgang speler – zie III, 10 

 2. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Bekerwedstrijden 1/4 finales
(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

07/01/2023 om 14u30
Century Hasselt - Boca Houthalen
UD Barcelona - El Toro

3. KALENDERWIJZIGINGEN
Beker
De uitgestelde ¼ finale wedstrijd UD Barcelona – El Toro van 17/12/2022 zal gespeeld worden op 07/01/2023 om 14u30
De ¼ finale Boca Houthalen – Century Hasselt van 17/12/2022 wordt gewijzigd in
Century Hasselt – Boca Houthalen en zal gespeeld worden op 07/01/2023 om 14u30

Kampioenschap:
Reeks I
04/02/2023 om 15u00 RP Products – Pool Keroma A ipv om 13u30

Reeks II
21/01/2022 om 14u30 FC Hutte Houthalen – FC Tamara ipv FC Tamara – FC Hutte Houthalen
11/03/2023 om 15u00 FC Amigo’s – FC Beukenhof ipv FC Beukenhof – FC Amigo’s

4. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG door de KBVB/VV algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG NIET algemeen afgelast werden door het de KBVB/VV.

 6. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
12,50 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8.CORONAMAATREGELEN
a. Coronaprotocol
Het KLBS Coronaprotocol is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
(1). Wat bij een besmetting/quarantaine?
(a) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
(b) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

9. SCHEIDSRECHTERS
Onze aanduider, Willy, heeft problemen om de nodige scheidsrechters te voorzien (gekwetsten, afhakers en vooral vele aanduidingen door de KBVB/VV). Hij dringt er dan ook op aan dat de scheidsrechters die we nog hebben, correct, zoals het hoort, behandeld worden door onze clubs. En vanzelfsprekend is elke nieuwe scheidsrechter meer dan welkom.

10. OVERGANGEN VAN SPELERS/LEDEN
De hierna volgende spelers veranderen van club conform Art IV.5.2.4 van het Intern Reglement KLBS:
DERMENTZOGLOU Christos (°07/05/1996) van Aviaclub naar KVK Wieze Boys B
SCHROYEN Kim (°23/10/1983) van Huwa-San Bilzen naar Cosmos Spouwen
SEGERS Wouter (°18/11/1994) van KVK Wieze Boys A naar KVK Wieze Boys B

11. BEKER VAN DE SPORTIVITEIT
De tussenstand voor de beker van de sportiviteit is te vinden op de website onder “Bekers” “Beker van de Sportiviteit”.

IV Administratief:
Mededelingen
a. De Bijzondere Algemene Vergadering met de Nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op maandag 23 januari 2023 om 20u00 in de cafetaria van STA Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk.
Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
b. De 2de rekening van het seizoen 2022-2023 werd verstuurd. Tijdig betalen = boetes vermijden.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 26/01/2023