25/01/2023

Week-End 10 / 2022-2023

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting
II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting
III. Provinciale Commissie (beheerszaken):
Aanwezig:
Voorzitter Mantels
V Regio Genk+: Magné D, Cavatorti R en Oeyen F
Regio NW: Claes J.
Regio Z: Maertens M, Peeters D en Smets M
Billen J en Poosen W (scheidsrechtercomité)
Secretaris: Croes B
Verontschuldigd: Kosten M en Put M

1. Agenda
Verslag vorige vergadering
Briefwisseling
Verslag vergadering KLV dd 09/01/2023
Verslag vergadering scheidsrechtercomité dd 22/12/2023
Verslag algemene vergadering scheidsrechters dd 22/12/2023
Rekeningen: 2de rekening seizoen 2022-2023
Evaluatie financiële toestand KLBS
Kandidaturen organisatie finale Beker KLBS
Decathlon
Bijzondere Algemene Vergadering (voorbereiding)
Regio nieuws
Diversen

2. Briefwisseling: schrijven Tuinwijk VV: wijziging adres secretaris g.c.: zie III, 11                                        schrijven Aviaclub: wijziging clubkleuren: zie III, 12

3. BEKER 
Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
Bekerwedstrijden 1/2 finales
(2 X 40 min, bij gelijke stand na de heen en terugwedstrijden strafschoppen)
11/02/2023 om 1500
UD Barcelona - Century Hasselt
KVK Wieze Boys A - Pool Keroma A
04/03/2023 om 1500
Century Hasselt - UD Barcelona
Pool Keroma A – KVK Wieze Boys A

4. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap:
Planning afgelaste wedstrijden
De op 21/01/2023 afgelaste competitiewedstrijden zullen gespeeld worden op respectievelijk
11/02/2023 (Reeks 2) en 25/02/2023 (Reeks 1)
De op 14/01/2023 afgelaste wedstrijd FC Total Energy – FC Tamara zal gespeeld worden op 25/02/2023
De wedstrijd El Toro – Pool Keroma A van 18/03/2023 werd verschoven naar 25/02/2023 maar wordt door het feit dat de afgelaste wedstrijden van 21/01/2023 dan gespeeld worden verschoven naar een later te bepalen datum.

Reeks I
11/02/2023 om 15u00 FC Berg – SV Vastgoed C (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
11/02/2023 om 15u00 FC Solar Assistance – El Toro (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
04/02/2023 om 15u00 RP Products – Pool Keroma A ipv om 13u30
25/02/2023 om 15u00 FC Vini’s – UD Barcelona (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
25/02/2023 om 15u00 RP Products – Century Hasselt (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
25/02/2023 om 15u00 KVK Wieze Boys B – Pool Keroma A (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
25/02/2023 om 15u00 Cosmos Spouwen – KVK Wieze Boys A (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)

Reeks II
11/02/2023 om 15u00 Sporting Caetsbeek - Huwa-San Bilzen (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
11/02/2023 om 15u00 FC Amigo’s Aviaclub (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
11/02/2023 om 15u00 Pool Keroma B – FC Klotbroek (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
11/02/2023 om 15u00 FC Hutte Houthalen - FC Tamara (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
11/02/2023 om 15u00 Tuinwijk VV – Boca Houthalen (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
11/02/2023 om 15u00 FC Beukenhof – FC Total Energy (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
25/02/2023 om 15u00: FC Total Energy – FC Tamara (afgelaste wedstrijd van 14/01/2023)
11/03/2023 om 15u00 FC Amigo’s – FC Beukenhof ipv FC Beukenhof – FC Amigo’s

5. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG door de KBVB/VV algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG NIET algemeen afgelast werden door het de KBVB/VV.

7. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
12,50 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

9. CORONAMAATREGELEN
a. Coronaprotocol
Het KLBS Coronaprotocol is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
b. Wat bij een besmetting/quarantaine?
(1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
(2) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

10. SCHEIDSRECHTERS
Onze aanduider, Willy, heeft problemen om de nodige scheidsrechters te voorzien (gekwetsten, afhakers en vooral vele aanduidingen door de KBVB/VV). Hij dringt er dan ook op aan dat de scheidsrechters die we nog hebben, correct, zoals het hoort, behandeld worden door onze clubs. En vanzelfsprekend is elke nieuwe scheidsrechter meer dan welkom.

11. WIJZIGING ADRES SECRETARS G.C. TUINWIJK VV
Het adres van de secretaris g.c. van Tuinwijk VV is voortaan:
SLEDDENS Amke, Juffrouwkensveld 23, 3900 Pelt

12. WIJZIGING CLUBKLEUREN AVIACLUB
Aviaclub speelt voortaan in de volgende clubkleuren:
Trui: rood met een wit accent
Broek: rood met een wit accent
Kousen: rood

13. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALING 2DE REKENING SEIZOEN 2022-2023
Van de hiernavolgende clubs werd de betaling van de 2de rekening van het seizoen 2021-2022 nog niet ontvangen. Uiterste datum ontvangst betaling was 21/01/2023:
Boca Houthalen
FC Amigo’s
FC Total Energy
Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 18/02/2023 wordt deze boete verdubbeld.

14. AFWEZIGHEDEN OP DE VERPLICHTE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Volgende clubs waren afwezig op de verplichte bijzondere algemene vergadering:
Boca Houthalen
RP Products
Zij krijgen de voorziene boete van € 12,50

IV Administratief
1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag beker vanaf 09/01/2023
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
ROSSI Vincenzo (°24/01/1977)                                        Boca Houthalen

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 16/01/2023
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
MORETTI Leander (°02/11/1992)                                      FC Hutte Houthalen
STEVENS Ronny (°05/09/1988)                                         FC Hutte Houthalen
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
MAGGEN Martijn (°20/01/1992)                                        FC Solar Assistance
PECQUET Dieter (°29/09/1992)                                         FC Solar Assistance
DEMOT Kris (°29/06/1989)                                                RP Products
BARATINSKAS Marco (°16/02/1992)                                  FC Vini’s
VANRIJT Kevin (°07/03/1983)                                            FC Beukenhof

2. Gele kaarten
Speeldag 07/01/2023
Boca Houthalen: 3
El Toro: 1
Speeldag 14/01/2023
Aviaclub: 1
Boca Houthalen: 1
Cosmos Spouwen: 1
El Toro: 2
FC Beukenhof: 2
FC Solar Assistance: 5
FC Vini’s: 2
Huwa-San Bilzen: 1
KVK Wieze Boys B: 1
Pool Keroma B: 2
Sporting Caetsbeek: 1
RP Products: 3
Tuinwijk VV: 1
UD Barcelona: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 07/01/2023
FC Berg: onvolledig aangifteformulier lichamelijke ongevallen (LIPKENS J)
Speeldag 14/01/2023
FC Beukenhof: wedstrijdblad niet afgetekend door bezoekende afgevaardigde

4. Ambtshalve sancties: geen

5.Kostenbedoening
Aviaclub:(IV, 2) € 2,50
Boca Houthalen: (III, 12) € 12,50 + (III, 13) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 +
                            2,50: totaal € 40,00
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 2,50
El Toro: (IV, 2) € 2,50 + 5,00:totaal € 7,50
FC Amigo’s: (III, 12) € 12,50
FC Berg: (IV, 3) € 2,50
FC Beukenhof: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
FC Solar Assistance: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50: totaal € 22,50
FC Total Energy: (III, 12) € 12,50
FC Vini’s: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 2,50
KVK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B: (IV, 2) € 5,00
RP Products: (III, 13) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV) € 7,50: totaal € 25,00
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 2,50
Tuinwijk VV: (IV, 2) € 2,50
UD Barcelona: (IV, 2) € 2,50

6. Mededeling: geen


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 11/02/2023