23/02/2023

Week-End 12 / 2022-2023

I. Comité Minnelijke Schikkingen:
Geschorst voor beker en competitie vanaf 01/03/2023 voor:
VIER (04) speeldagen:
SNOKS Justin (°17/01/1988)                                                         FC Hutte Houthalen
EEN (01) speeldag:
LAMOTTE Cedric (°03/06/1988)                                                     KVK Wieze Boys A
MUTOMBO Franky (°31/03/1985)                                                  Pool Keroma A
WOUTERS Christian (°06/02/2000)                                                FC Klotbroek

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art XII.2 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de
zaak opgeroepen worden op 21/03/2023.

II. Sport en Disciplinair Comité:
Behandeling van de uitsluitingen van de spelers CLAES Tom (°14/01/1992) en MORETTI Leander (°02/11/1992) van FC Hutte Houthalen en de stopzetting van de competitiewedstrijd Sporting Caetsbeek -FC Hutte Houthalen van 04/02/2023.
Opgeroepen
FC Hutte Houthalen: speler en kapitein CLAES Tom (°14/01/1992)
                                  speler MORETTI Leander (°02/11/1992)
Sporting Caetsbeek: officieel afgevaardigde thuisploeg: VREVEN Marcel (°16/01/1951)
Scheidsrechter
Aanwezig: allen behalve MORETTI Leander (°02/11/1992
Afwezig
: MORETTI Leander (°02/11/1992

Beslissingen:
Oorzaak stopzetting van de wedstrijd: FC Hutte Houthalen
Uitslag van de competitiewedstrijd Sporting Caetsbeek – FC Hutte Houthalen 5 – 0
Speler CLAES Tom (°14/01/1992) – FC Hutte Houthalen geschorst voor TWEE (02) speeldagen beker en competitie vanaf 01/03/2023
Speler MORETTI Leander (°02/11/1992) – FC Hutte Houthalen geschorst voor ACHT (08) speeldagen beker en competitie vanaf 01/03/2023. Deze schorsingen zijn overhevelbaar naar volgend seizoen.
Kosten ten laste van FC Hutte Houthalen: € 6,20 verplaatsingsvergoeding scheidsrechter + € 14,00 vervanging gele en rode kaart: totaal € 20,20
Boetes:
FC Hutte Houhalen: rechtstreekse uitsluiting speler (2X)
                                oorzaak stopzetting wedstrijd
                                afwezig op de zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken):
Aanwezig:
Regio Genk+: Magné D, Oeyen F en Cavatorti R
Regio NW: Kosten M en Put M
Regio Z: Smets M, Peeters D en Maertens M.
Poosen W (scheidsrechtercomité)
Secretaris: Croes B
Verontschuldigd: voorzitter Mantels V en Claes J.

Agenda:
Verslag vorige vergadering
Briefwisseling
Verslag vergadering KLVH dd 06/02/2023
Rekeningen
2de rekening seizoen 2022-2023
Finale beker KLBS
- Trekking thuisploeg
- Decathlon
- Aanwezigheden bestuursleden KLBS
Beker van de sportiviteit
Verzekering ARENA NV
Bijzondere Algemene Vergadering (nabeschouwing)
Bespreking inkomsten/uitgaven KLBS
Regio nieuws
Diversen

1.Briefwisseling: schrijven FC Total Energy en FC Tamara – kalenderwijziging zie III, 3

2. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”Bekerwedstrijden 1/2 finales
(2 X 40 min, bij gelijke stand na de heen en terugwedstrijden strafschoppen)

04/03/2023 om 1500
Century Hasselt - UD Barcelona
Pool Keroma A – KVK Wieze Boys A

Finale Beker KLBS
(2 X 40 min, bij gelijke stand, verlengingen 2 X 10 min, is de stand nog gelijk, strafschoppen)
Datum/uur: 10/04/2023 om 15u00
Plaats: Terrein FC Klotbroek
Thuisploeg: Century Hasselt of UD Barcelona

3.KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap:
Planning afgelaste wedstrijden
De op 21/01/2023 afgelaste competitiewedstrijden van Reeks 1 zullen gespeeld worden op 25/02/2023
De competitiewedstrijd El Toro – Pool Keroma A van 18/03/2023 wordt verschoven naar 25/02/2023.
De competitiewedstrijd FC Berg – KVK Wieze Boys B van 18/03/2023 wordt verschoven naar 04/03/2023.
De op 21/01/2023 afgelaste competitiewedstrijd KVK Wieze Boys B – Pool Keroma A zal gespeeld worden op 18/03/2023 om 13u30
De competitiewedstrijd KVK Wieze Boys A – FC Vini’s van 18/03/2023 zal gespeeld worden om 16u00 ipv 15u00
De op 14/01/2023 afgelaste competitiewedstrijd FC Total Energy – FC Tamara zal gespeeld worden op 25/02/2023 op Basvelden,  Zonhoven
De op 28/01/2023 afgelaste competitiewedstrijd Boca Houthalen – Pool Keroma B zal gespeeld worden op 25/02/2023.

Reeks I
25/02/2023 om 15u00 FC Berg – SV Vastgoed C (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
25/02/2023 om 15u00 El Toro – Pool Keroma A (wedstrijd van 18/03/2023)
25/02/2023 om 15u00 FC Vini’s – UD Barcelona (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
25/02/2023 om 15u00 RP Products – Century Hasselt (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
25/02/2023 om 15u00 Cosmos Spouwen – KVK Wieze Boys A (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)

04/03/2023 om 15u00 FC Berg – KVK Wieze Boys B (wedstrijd van 18/03/2023)

18/03/2023 om 13u30 KVK Wieze Boys B – Pool Keroma A (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
18/03/2023 om 16u00 ipv 15u00 KVK Wieze Boys A – FC Vini’s

Reeks II
25/02/2023 om 15u00 FC Total Energy – FC Tamara (afgelaste wedstrijd van 14/01/2023) wordt gespeeld op Basvelden, Muizenstraat Zonhoven)
25/02/2023 om 15u00 Boca Houthalen – Pool Keroma B (afgelaste wedstrijd van 28/01/2023)

11/03/2023 om 15u00 FC Amigo’s – FC Beukenhof ipv FC Beukenhof – FC Amigo’s

4.PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG door de KBVB/VV algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5.BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG NIET algemeen afgelast werden door het de KBVB/VV.

6.PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7.SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
12,50 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8.CORONAMAATREGELEN
a. Coronaprotocol
Het KLBS Coronaprotocol is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
b. Wat bij een besmetting/quarantaine?
(1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
(2) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

9.SCHEIDSRECHTERS
Onze aanduider, Willy, heeft problemen om de nodige scheidsrechters te voorzien (gekwetsten, afhakers en vooral vele aanduidingen door de KBVB/VV). Hij dringt er dan ook op aan dat de scheidsrechters die we nog hebben, correct, zoals het hoort, behandeld worden door onze clubs. En vanzelfsprekend is elke nieuwe scheidsrechter meer dan welkom.
10.LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALING 2DE REKENING SEIZOEN 2022-2023
Van de hiernavolgende club werd de betaling van de 2de rekening van het seizoen 2022-2023 nog niet ontvangen.
De 2de uiterste datum ontvangst betaling was 18/021/2023:
FC Amigo’s
De boete van € 12,50 wordt verdubbeld, zoals voorzien
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 18/03/2023 wordt de procedure aanleg tot schrapping opgestart.

IV Administratief
1.Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 13/02/2023
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
FERSON Kevin (°24/02/1994)                                            FC Hutte Houthalen
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
AKBABA Emre (°31/10/1992)                                            Boca Houthalen

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 20/02/2023
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd

LA GOUIREH Adil (°14/02/1996)                                      FC Vini’s
MORETTI Leander (°02/11/1992)                                     FC Hutte Houthalen

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
PALUMBO Lorenzo (°05/04/1989)                                    FC Vini’s
BRESCIANI Silvio (°23/05/1978)                                       FC Vini’s
VANESCH Dennis (°14/05/1993)                                      RP Products
AUSLOOS Glenn (°28/10/1990)                                         SV Vastgoed C
CAELEN Jonas (°27/06/2002)                                            FC Klotbroek
ROSSI Vincenzo (°24/01/1977)                                         Boca Houthalen
VAN MULKEN Jan (°07/10/1983)                                      FC Total Energy

2. Gele kaarten
Speeldag 11/02/2023
Boca Houthalen: 2
Century Hasselt: 2
El Toro: 1
FC Solar Assistance: 1
KVK Wieze Boys A: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
Tuinwijk VV: 1

Speeldag 18/02/2023
Boca Houthalen: 1
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 1
El Toro: 2
FC Amigo’s: 1
FC Klotbroek: 1
FC Tamara: 1
FC Total Energy: 1
FC Vini’s: 5
Huwa San Bilzen: 1
KVK Wieze Boys A: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 2
RP Products: 2
Sporting Caetsbeek: 1
SV Vastgoed C: 3
Tuinwijk VV: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 11/02/2023
FC Hutte Houthalen: geen uitslag voor zondag 12u00

Speeldag 18/02/2023
FC Amigo’s: laattijdige uitslag
                    geen bloknummer (6X)
                    geen officieel afgevaardigde thuisploeg ingevuld
FC Hutte Houthalen: geen uitslag voor zondag 12u00 (2X)
Boca Houthalen: verkeerde voornaam ROSSI Vincente ipv Vincenzo

4.Ambtshalve sancties:
Speeldag 11/02/2023
Aviaclub: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Amigo’s – Aviaclub 5 – 0
Boete: tijdig forfait

Boca Houthalen: geschorste speler HADIRI Valentino (°02/12/1988) opgesteld
Beslissingen: uitslag van de competitiewedstrijd Tuinwijk VV – Boca Houthalen 5 – 0 (was 3 – 7)
                    speler HADIRI Valentino (°02/12/1988) EEN (01) bijkomende speeldag schorsing competitie vanaf 01/03/2023
Boete: opstellen geschorste /niet speelgerechtigde speler (2X)

FC Total Energy: opstelling niet speelgerechtigde spelers LAHRAOUI Mohamed (°14/05/1991) en LAHRAOUI Ilyasse (°27/07/1991) (Intern Reglement KLBS Art IV.4)
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Beukenhof – FC Total Energy 5 – 0 (was 1 – 0)
Boete: opstellen niet speelgerechtigde speler (1X) en (2X)

Speeldag 18/02/2023
FC Hutte Houthalen: geschorste speler FERSON Kevin (°24/02/1994) opgesteld
Beslissingen: uitslag van de competitiewedstrijd FC Hutte Houhalen – Huwa–San Bilzen 0 – 5 (was 2 – 3)
                    speler FERSON Kevin (°24/02/1994) EEN (01) bijkomende speeldag schorsing competitie vanaf 01/03/2023
Boete: opstellen geschorste /niet speelgerechtigde speler

5.Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 voor FC Amigo’s
Boca Houthalen: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + (IV, 4) € 25,00 (2X 12,50): totaal € 45,00
Century Hasselt: (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
Cosmos Spouwen: € 2,50
El Toro: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
FC Amigo’s: (III, 10) € 12,50 + (IV, 2) € 2,50 +(IV, 3) € 2,50 + 15,00 (6X 2,50) + 2,50: totaal € 35,00
FC Hutte Houthalen: (I) € 10,00 + (II) € 10,00 + 10,00 + 7,50 + 2,50 + 20,20 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 3) € 5,00 + 10,00 (2X 5,00) + (IV, 4) € 12,50: totaal € 97,70
FC Klotbroek: (I) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 17,50
FC Solar Assistance: (IV, 2) € 2,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50
FC Total Energy: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 +(IV, 4) € 12,50 + 25,00 (2X 2,50): totaal € 45,00
FC Vini’s: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50: totaal € 27,50
Huwa-San Bilzen: (IV, 1) € 2,50
KVK Wieze Boys A: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 15,00
Pool Keroma A: (I) € 10,00 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 15,00
Pool Keroma B: (IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 7,50
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV,2) € 5,00: totaal € 7,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 2,50
SV Vastgoed C: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
Tuinwijk VV: (IV, 2) € 2,50+ 2,50: totaal € 5,00

6.enMededeling:
a. De secretaris is van 24/02 t.e.m. 10/03/2023 in het buitenland.
Hij is sporadisch te bereiken. Mails worden gelezen.
De brievenbus wordt gelicht zoals normaal (dagelijks).
Bij dringende problemen kan u zich altijd wenden tot POOSEN Willy.
b. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Int Regl KLBS:
Art IV, 4: Speelgerechtigheid van spelers bij uitgestelde wedstrijden;
Art IV, 5: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing voor KLBS van 01 tem 30/04;
Art VII, 3: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
Art VIII, 2: Beperkingen inzake het opstellen van spelers in de finale van de Beker KLBS
Art XI, 3: Gele kaarten
Art XI, 4: Rode kaarten (rechtstreekse)
c. Pool Keroma heeft zijn jaarlijkse pastadag op 23/04/2023. Voor meer informatie en reservatie:
CORTINOVIS Mario: gsm 0476/547698, e-mail corti@skynet.be of
GRANTURCHI Massimo: gsm 0471/187521, e-mail massimo.granturchi@telenet.be


KLBS
Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 10/03/2023