08/03/2023

Week-End 13 / 2022-2023

Blijken van medeleven
Het bestuur, de clubs en de spelers van KLBS bieden hun innige deelneming aan FC Berg en de familie bij het plotseling overlijden van bestuurslid/schatbewaarder Vital VANDEWEERT.

I.Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting

1. Briefwisseling: schrijven FC Total Energy en Tuinwijk VV – kalenderwijziging zie III, 3
2. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
Finale Beker
(2 X 40 min, bij gelijke stand, verlengingen (2 X 10 min), nog gelijk strafschoppen)

10/04/2023 om 1500
Terrein FC Klotbroek
Century Hasselt - KVK Wieze Boys A

3. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap:
Planning afgelaste wedstrijden
De op 21/01/2023 afgelaste competitiewedstrijd FC Berg – SV Vastgoed C, eerst verschoven naar 11/02/2023, vervolgens naar 25/02/2023, zal gespeeld worden op 08/04/2023 om 15u00
De op 21/01/2023 afgelaste competitiewedstrijd KVK Wieze Boys B – Pool Keroma A zal gespeeld worden op 18/03/2023 om 13u30
De competitiewedstrijd KVK Wieze Boys A – FC Vini’s van 18/03/2023 zal gespeeld worden om 16u00 ipv 15u00
De competitiewedstrijd FC Total Energy – Tuinwijk VV van 15/04/2023 zal gespeeld worden op 14/04/2023 om 20u00
Reeks I
18/03/2023 om 13u30 KVK Wieze Boys B – Pool Keroma A (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)
18/03/2023 om 16u00 ipv 15u00 KVK Wieze Boys A – FC Vini’s
08/04/2023 om 15u00 FC Berg – SV Vastgoed C (afgelaste wedstrijd van 21/01/2023)

Reeks II
11/03/2023 om 15u00 FC Amigo’s – FC Beukenhof ipv FC Beukenhof – FC Amigo’s
14/04/2023 om 20u00 FC Total Energy – Tuinwijk VV

4. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG door de KBVB/VV algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG NIET algemeen afgelast werden door het de KBVB/VV.

6. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30. Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
12,50 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8. CORONAMAATREGELEN
a. Coronaprotocol
Het KLBS Coronaprotocol is van strikte toepassing bij de wedstrijden van KLBS.
b. Wat bij een besmetting/quarantaine?
(1) Het aan de secretarissen overgemaakte Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen betreffende wat te doen bij besmetting/quarantaine is ook van toepassing voor KLBS, behalve wat betreft het uitstellen van wedstrijden (Par 1 punt 3 van het protocol).
(2) Uitstellen van wedstrijden bij KLBS:
Bij DRIE (03) of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van COVID-19 besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd en zo snel mogelijk bij de secretaris KLBS.

9. SCHEIDSRECHTERS
Onze aanduider, Willy, heeft problemen om de nodige scheidsrechters te voorzien (gekwetsten, afhakers en vooral vele aanduidingen door de KBVB/VV). Hij dringt er dan ook op aan dat de scheidsrechters die we nog hebben, correct, zoals het hoort, behandeld worden door onze clubs. En vanzelfsprekend is elke nieuwe scheidsrechter meer dan welkom.

IV Administratief
1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 27/02/2023
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
ARAGONA Giuseppe (°13/11/1981)                                   Pool Keroma A

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
KEPPENS Tim (°10/12/1986)                                              El Toro
SCHAEKEN Niels (°03/05/1990)                                         El Toro
VOGELS Douwe (°07/03/2000)                                          RP Products

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 06/03/2023
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
GELISSEN Raf (°27/03/1987)                                              FC Berg

2. Gele kaarten
Speeldag 25/02/2023
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 1
El Toro: 4
KVK Wieze Boys A: 1
Pool Keroma A: 2
RP Products: 2

Speeldag 04/03/2023
FC Berg: 4
KVK Wieze Boys A: 1
KVK Wieze Boys B: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 25/02/2023
UD Barcelona: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein

Speeldag 04/03/2023
Geen

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 25/02/2023
FC Tamara: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Total Energy – FC Tamara 5 – 0
Boete: tijdig forfait

UD Barcelona: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd Century Hasselt – UD Barcelona 5 – 0
Boete: tijdig forfait

5.Kostenbedoening
Century Hasselt: (IV, 2) € 2,50
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 2,50
El Toro: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 20,00
FC Berg: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00: totaal € 15,00
FC Tamara: (IV, 4) € 60,00 waarvan €50,00 aan FC Total Energy
KVK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
KVK Wieze Boys B: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
RP Products: (IV, 1) € 5,00 + (IV,2) € 5,00: totaal € 10,00
UD Barcelona: (IV, 3) € 2,50 +(IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan Century Hasselt: totaal € 62,50 waarvan € 50,00 aan Century Hasselt

6. Mededeling:
a.Pool Keroma heeft zijn jaarlijkse pastadag op 23/04/2023. Voor meer informatie en reservatie:
CORTINOVIS Mario: gsm 0476/547698, e-mail corti@skynet.be of
GRANTURCHI Massimo: gsm 0471/187521, e-mail massimo.granturchi@telenet.be

b. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Int Regl KLBS:
Art IV, 4: Speelgerechtigheid van spelers bij uitgestelde wedstrijden;
Art IV, 5: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing voor KLBS van 01 tem 30/04;
Art VII, 3: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
Art VIII, 2: Beperkingen inzake het opstellen van spelers in de finale van de Beker KLBS
Art XI, 3: Gele kaarten
Art XI, 4: Rode kaarten (rechtstreekse)

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/03/2023