18/01/2024

Week-End 11 / 2023-2024


I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting
II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting
III. Provinciale Commissie (beheerszaken):
Aanwezig:
Voorzitter: Marcel Raymakers
Regio Genk +: David Magné en Roberto Cavatorti
Regio N-W: Fernand Oeyen en Jeroen Claes
Regio Z:, Marc Maertens en Dominique Peeters
Secretaris Benny Croes
Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd:
Marc Smets en Maarten Put

BEHANDELDE PUNTEN
Verslag vorige vergadering
Oproeping FC Amigo’s
Briefwisseling
Verslag vergadering KLVH dd 08/01/2024
Verslag vergadering het scheidsrechters comité dd 22/12/2023
Verslag algemene vergadering scheidsrechters dd 22/12/2023
Seizoen 2023 -2024
- kalenderwijzigingen
- afgelaste wedstrijden
Rekeningen
- Boekhoudkundig resultaat 2024
- Begroting 2024
Beker van de sportiviteit
– Decathlon
Aantrekken nieuwe ploegen
- stand van zaken
Informatisering KLBS
Evaluatie Regio-werking cfr Intern Reglement
Diversen

1. BRIEFWISSELING:
Schrijven FC Total Energy Projects – wijziging gegevens secretaris – zie III, 13

2. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. Bekerwedstrijden 1/2 finales
(heen- en terugwedstrijden, telkens 2 X 40 min, bij gelijke stand, na de terugwedstrijd over de TWEE (02) wedstrijden heen, strafschoppen)
Worden gespeeld op:
17/02/2024 om 15u00
FC Beukenhof – Century Hasselt
FC Berg - KVK Wieze Boys A

09/03/2024 om 15u00
Century Hasselt – FC Beukenhof
KVK Wieze Boys A – FC Berg

b. Organisatie finale Beker KLBS 01/04/2024
De organisatie van de finale van de Beker KLBS op Paasmaandag 01042024 wordt toegekend aan Cosmos Spouwen

KALENDERWIJZIGINGEN
a. Kalenderwijzingen zijn mogelijk mits schriftelijke aanvraag, ondertekend door de secretaris g.c. van beide ploegen, aan de secretaris g.c. KLBS ten laatste 10 kalenderdagen voor de respectievelijke kalenderwijziging.

b. Competitie.
De afgelaste competitiewedstrijden van 20/01/2024 zullen in blok, per reeks gespeeld worden op een latere datum.
Ingevolge het doordringen FC Berg en FC Beukenhof tot de ½ finales van de beker worden een aantal wedstrijden in Reeks 2 verschoven.
De wedstrijd Pool Keroma B – FC Amigo’s van 10/02/2024 zal gespeeld worden op 20/04/2024.
De wedstrijd FC Berg - FC Beukenhof –van 17/02/2024 zal gespeeld worden op 20/04/2024
De op 18/11/2023 uitgestelde wedstrijd Pool Keroma B – FC Beukenhof zal gespeeld worden op 10/02/2024
De wedstrijd Huwa-San Bilzen – FC Tamara van 13/04/2024 wordt verschoven naar 30/03/2024
De wedstrijd Huwa–San Bilzen – FC Berg van 09/03/2024 zal gespeeld worden op 13/04/2024
De wedstrijd FC Beukenhof – Pool Keroma B van 09/03/2024 wordt verschoven naar 30/03/2024 behalve indien FC Beukenhof de finale van de Beker KLBS bereikt.
De wedstrijd Pool Keroma B – FC Total Energy Projects van 06/01/2024 zal gespeeld worden op 09/03/2024.
De op 25/11/2023 uitgestelde wedstrijd Sporting Caetsbeek – Tuinwijk VV zal gespeeld worden op 30/03/2024.
De op 21/10/2023 uitgestelde wedstrijd FC Total Energy Projects – FC Hutte Houhalen zal gespeeld worden op 30/03/2024.
De te herspelen wedstrijd UD Barcelona – FC Berg van 09/12/2023 zal gespeeld worden op 30/03/2024, behalve indien FC Berg de finale van de Beker KLBS bereikt.
De op 06/01/2024 afgelaste wedstrijd Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen zal gespeeld worden op 20/04/2024

Reeks II
27/01/2024 om 15u00 FC Beukenhof – FC Hutte Houthalen ipv om 14u30
10/02/2024 om 15u00 Pool Keroma B – FC Beukenhof (uitgestelde wedstrijd van 18/11/2023)
24/02/2024 om 15u00 FC Hutte Houthalen – FC Total Energy Projects ipv FC Total Energy Projects –
FC Hutte Houthalen
09/03/2024 om 15u00 Pool Keroma B – FC Total Energy Projects(wedstrijd van 06/01/2024)
30/03/2024 om 15u00 Total Energy Projects – FC Hutte Houthalen (wedstrijd van 21/10/2023)
30/03/2024 om 15u00 UD Barcelona – FC Berg ( te herspelen wedstrijd van 09/12/2023) – enkel indien FC Berg de finale van de Beker KLBS niet haalt
30/03/2023 om 15u00 FC Beukenhof - Pool Keroma B (wedstrijd van 09/03/2024) enkel indien FC Beukenhof zich niet plaatst voorde finale van de Beker KLBS.
30/03/2024 om 15u00 Huwa-san Bilzen – FC Tamara (wedstrijd van 13/04/2024)
30/03/2024 om 15u00 Sporting Caetsbeek – Tuinwijk VV (wedstrijd van 25/11/2023)
13/04/2024 om 15u00 Huwa-San Bilzen – FC Berg (wedstrijd van 09/03/2024)
20/04/2024 om 15u00 Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen (wedstrijd van 06/01/2024)
20/04/2024 om 15u00 FC Berg - FC Beukenhof (wedstrijd van 17/02/2024)
20/04/2024 om 15u00 Pool Keroma B – FC Amigo’s ( wedstrijd van 10/02/2024)

4. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG door de KBVB/VV algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG NIET algemeen afgelast werden door het de KBVB/VV.

6. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht . Niop:12,50 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8. NIEUWE REKENING KLBS
Om administratieve redenen diende KLBS van rekening te veranderen.
Onze nieuwe zichtrekening is BE86 3632 3555 5850.
Op deze rekening dienen voortaan de betalingen te gebeuren.
De nieuwe spaarrekening wordt BE48 3636 4473 8327

9. MAATREGELEN INGEVOLGE CORONA
a. Algemeen
Op dit ogenblijk zijn er geen specifieke verplichte coronamaatregelen bij voetbalwedstrijden en trainingen, maar hélaas is COVID-19 nog niet volledig verdwenen.
Vergeet daarom de volgende GOUDEN REGELS niet!
(1).Volg de geldende richtlijnen
(2) Respecteer de hygiënevoorschriften
(3).Draag het mond- en neusmasker waar voorgeschreven
(4).Geef drank aan de spelers in individuele drinkbekers of individuele flesjes
b. Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen
Het Coronaprotocol dat geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen is ook van toepassing voor KLBS.

10. STRUCTUUR KLBS
Ingevolge de wijziging van de wetgeving betreffende de VZW’s zal KLBS overgaan van een Feitelijke Vereniging naar een VZW.

11. AED TOESTEL
De aanwezigheid van een AED toestel met geldig keuringsbewijs is verplicht.

12. AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (CLUB API)
Elke veldvoetbalclub is verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit (club API) aan te stellen en dit kenbaar te maken aan de secretaris g.c. KLBS.
De aanstelling van de club API dient opgenomen te zijn in de notulen van het bestuursorgaan van de club.

13. WIJZIGNG GEGEVENS SECRETARIS FC TOTAL ENERY PROJECTS
Het GSM nr van de secretaris van FC Total Energy Projects wordt 0497/853355

14. OPROEPING FC AMIGO’S
De problemen die FC Amigo’s ondervindt met betrekking tot de kleedkamers bij de thuis wedstrijden zullen volgen het bestuur van FC Amigo’s opgelost zijn tegen februari 2024. Voor de volgende thuiswedstrijd (27/01/2024) zullen de kleedkamers van UD Barcelona nog gebruikt moeten worden.
Het bestuur van FC Amigo’s wed gewezen op de verantwoordelijkheden cfr het Intern Reglement KLBS bij de thuis en de uitwedstrijden. Het kan niet dat alle verantwoordelijkheid bij één enkele persoon ligt, dat is vragen om problemen. Een herschikking en herverdeling van de verantwoordelijkheden onder de bestuursleden heeft blijkbaar plaats gevonden. Dit zou de tekortkomingen moeten oplossen.

15. TELEFOON - GSM - MAIL
Voortaan komt er enkel nog reactie op vragen of mededelingen vanwege de secretaris g.c. en/of de voorzitter van een club.

16. WIJZIGINGEN INTERN REGLEMENT KLBS
Conform Art I.7
  van het Intern Reglement KLBS worden de voorstellen tot wijzigingen aan het Intern Relement KLBS, via de respectievelijke regio ingewacht bij de secrataris g.c. KLBS tegen uiterlijk 01/04/2024.

IV. Administratief
1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 08/01/2024
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
LUYTEN Martijn (°16/02/1994)                           FC Amigo’s
SCZUKA Bjarne (°15/05/1997)                            FC Amigo’s
HASDO Jeseen (°07/09/1990)                            UD Barcelona
TIMMERMANS Maarten (°29/04/1991)              Huwa-San Bilzen

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 15/01/2024
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
SNEYDERS Christophe (°29/12/1983)                 Cosmos Spouwen

2. Gele kaarten
Speeldag 06/01/2024
FC Amigo’s: 5
FC Tamara: 1
Huwa-San Bilzen: 3
UD Barcelona 3

Speeldag 13/01/2024
Aviaclub: 2
Boca Houthalen: 3
Century Hasselt: 3
Cosmos Spouwen: 3
El Toro: 1
FC Beukenhof: 1
FC Solar Assistance: 1
KVK Wieze Boys B: 1
Pool Keroma B: 2
RP Products: 1
Sifaw United: 1
Sporting Caetsbeek: 1

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 06/01/2024
Geen
Speeldag 13/01/2024
Geen

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 06/01/2024
FC Total Energy Projects: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Tamara – FC Total Energy Projects 5 – 0
Boete: tijdig forfait

Speeldag 13/01/2024
Geen

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 5,00
Boca Houthalen: (IV, 2) € 7,50
Century Hasselt: (IV, 2) € 7,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
El Toro: (IV, 2) € 2,50
FC Amigo’s: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 12,50: totaal € 22,50
FC Beukenhof: (IV, 2) € 2,50
FC Solar Assistance: (IV, 2) € 2,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50
FC Total Energy Projects: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan FC Tamara
Huwa-San Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50
KVK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma B: (IV, 2) € 5,00
RP Products: (IV, 2) € 2,50
Sifaw United: (IV, 2) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 2,50
UD Barcelona: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50

6. Mededelingen
a. FC BEUKENHOF
:
De toegang tot de terreinen van Sporting Hasselt ligt achter sporthal De Alverberg.
Achter deze sporthal is ook een ruime parking voorzien, waar de bezoekers best parkeren.
Bij elders parkeren is het even wandelen en zoeken naar de juiste ingang.
b. Ontbrekend wedstrijdblad
Op het ogenblik van het verschijnen van dit Week-End was het wedstrijdblad van de competitiewedstrijd FC Beukenhof – Sporting Caetsbeek van 06/01/2024 nog niet in mijn bezit.


KLBS


Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 08/02/2024