09/02/2024

Week-End 12 / 2023-2024

I. Minnelijke schikkingen  
Geschorst voor beker en competitie vanaf 13/02/2024 voor:
VIER (04) speeldagen:
BOUHBASS Sofyan (°03/03/1992)                                           Sifaw United

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art XII.2 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 27/02/2024.

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting
III. Provinciale Commissie (beheerszaken): geen zitting
1. BRIEFWISSELING:
Schrijven El Toro en SV Vastgoed C (kalenderwijziging zie III, 3)
Schrijven Pool Keroma (zie kalenderwijzigingen III, 3)
Schrijven FC Amigo’s (zie kalenderwijziging III, 3)

2. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
a. Bekerwedstrijden 1/2 finales
(heen- en terugwedstrijden, telkens 2 X 40 min, bij gelijke stand, na de terugwedstrijd over de TWEE (02) wedstrijden heen, strafschoppen)
Worden gespeeld op:
17/02/2024 om 15u00
FC Beukenhof – Century Hasselt
FC Berg - KVK Wieze Boys A

09/03/2024
16u00 Century Hasselt – FC Beukenhof
15u00 KVK Wieze Boys A – FC Berg

b. Organisatie finale Beker KLBS 01/04/2024
De organisatie van de finale van de Beker KLBS op Paasmaandag 01042024 wordt toegekend aan Cosmos Spouwen

3. KALENDERWIJZIGINGEN
a. Kalenderwijzingen zijn mogelijk mits schriftelijke aanvraag, ondertekend door de secretaris g.c. van beide ploegen, aan de secretaris g.c. KLBS ten laatste 10 kalenderdagen voor de respectievelijke kalenderwijziging.
a. Beker
Ingevolge dubbele bezetting van het terrein zal de bekerwedstrijd Century Hasselt – FC Beukenhof van 09/03/2024 gespeeld worden om 16u00 ipv 15u00

b. Competitie
De afgelaste competitiewedstrijden van 20/01/2024 zullen in blok, per reeks gespeeld worden op een latere datum.
Ingevolge drievoudige bezetting van de terreinen zal de competitiewedstrijd Pool Keroma A – Boca Houthalen van 24/02/2024 gespeeld worden om 16u00 ipv 15u30
De competitiewedstrijd SV Vastgoed C - El Toro van 02/03/2024 wordt verschoven naar 09/03/2024.
Ingevolge het doordringen FC Berg en FC Beukenhof tot de ½ finales van de beker worden een aantal wedstrijden in Reeks 2 verschoven.
De wedstrijd Pool Keroma B – FC Amigo’s van 10/02/2024 zal gespeeld worden op 20/04/2024.
De wedstrijd FC Berg - FC Beukenhof –van 17/02/2024 zal gespeeld worden op 20/04/2024.
Ingevolge de niet beschikbaarheid van de kleedkamers van STA Genk zal de competitiewedstrijd FC Amigo’s – FC Tamara van 17/02/2024 gespeeld worden op het kunstgrasveld van het Sportcomplex in Genk, Emiel van Doorenlaan 144 3600 Genk.
De op 18/11/2023 uitgestelde wedstrijd Pool Keroma B – FC Beukenhof zal gespeeld worden op 10/02/2024.
Ingevolge drievoudige bezetting van de terreinen zal de competitiewedstrijd Pool Keroma B – Aviaclub van 24/02/2024 gespeeld worden om 14u00 ipv 13u30.
Ingevolge dubbele bezetting zal de competitiewedstrijd Sifaw –United – Tuinwijk VV van 09/03/2024 gespeeld worden om 13u30 ipv 15u00.
De wedstrijd Huwa-San Bilzen – FC Tamara van 13/04/2024 wordt verschoven naar 30/03/2024.
De wedstrijd Huwa–San Bilzen – FC Berg van 09/03/2024 zal gespeeld worden op 13/04/2024.
De wedstrijd FC Beukenhof – Pool Keroma B van 09/03/2024 wordt verschoven naar 30/03/2024 behalve indien FC Beukenhof de finale van de Beker KLBS bereikt.
De wedstrijd Pool Keroma B – FC Total Energy Projects van 06/01/2024 zal gespeeld worden op 09/03/2024.
De op 25/11/2023 uitgestelde wedstrijd Sporting Caetsbeek – Tuinwijk VV zal gespeeld worden op 30/03/2024.
De op 21/10/2023 uitgestelde wedstrijd FC Total Energy Projects – FC Hutte Houhalen zal gespeeld worden op 30/03/2024.
De te herspelen wedstrijd UD Barcelona – FC Berg van 09/12/2023 zal gespeeld worden op 30/03/2024, behalve indien FC Berg de finale van de Beker KLBS bereikt.
De op 06/01/2024 afgelaste wedstrijd Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen zal gespeeld worden op 20/04/2024

Reeks I
24/02/2024 om 16u00 ipv 15u30 Pool Keroma A – Boca Houthalen
09/03/2024 om 15u00 SV Vastgoed C - El Toro (wedstrijd van 02/03/2024)

Reeks II
10/02/2024 om 15u00 Pool Keroma B – FC Beukenhof (uitgestelde wedstrijd van 18/11/2023)
17/02/2024 om 15u00 FC Amigo’s – FC Tamara (wordt gespeeld op het kunstgrasveld van het Sportcomplex in Genk, Emiel van Doorenlaan 144 3600 Genk) 
24/02/2024 om 15u00 FC Hutte Houthalen – FC Total Energy Projects ipv FC Total Energy Projects – FC Hutte Houthalen
24/02/2024 om 14u00 ipv 13u30 Pool Keroma B – Aviaclub
09/03/2024 om 13u30 ipv 15u00 Sifaw United – Tuinwijk VV
09/03/2024 om 15u00 Pool Keroma B – FC Total Energy Projects(wedstrijd van 06/01/2024)
30/03/2024 om 15u00 Total Energy Projects – FC Hutte Houthalen (wedstrijd van 21/10/2023)
30/03/2024 om 15u00 UD Barcelona – FC Berg ( te herspelen wedstrijd van 09/12/2023) – enkel indien FC Berg de finale van de Beker KLBS niet haalt
30/03/2023 om 15u00 FC Beukenhof - Pool Keroma B (wedstrijd van 09/03/2024) enkel indien FC Beukenhof zich niet plaatst voorde finale van de Beker KLBS.
30/03/2024 om 15u00 Huwa-san Bilzen – FC Tamara (wedstrijd van 13/04/2024)
30/03/2024 om 15u00 Sporting Caetsbeek – Tuinwijk VV (wedstrijd van 25/11/2023)
13/04/2024 om 15u00 Huwa-San Bilzen – FC Berg (wedstrijd van 09/03/2024)
20/04/2024 om 15u00 Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen (wedstrijd van 06/01/2024)
20/04/2024 om 15u00 FC Berg - FC Beukenhof (wedstrijd van 17/02/2024)
20/04/2024 om 15u00 Pool Keroma B – FC Amigo’s ( wedstrijd van 10/02/2024)

4. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG door de KBVB/VV algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG NIET algemeen afgelast werden door het de KBVB/VV.

6. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op: 12,50 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8. NIEUWE REKENING KLBS
Om administratieve redenen diende KLBS van rekening te veranderen.
Onze nieuwe zichtrekening is BE86 3632 3555 5850.
Op deze rekening dienen voortaan de betalingen te gebeuren.
De nieuwe spaarrekening wordt BE48 3636 4473 8327

9. MAATREGELEN INGEVOLGE CORONA
a. Algemeen
Op dit ogenblijk zijn er geen specifieke verplichte coronamaatregelen bij voetbalwedstrijden en trainingen, maar hélaas is COVID-19 nog niet volledig verdwenen.
Vergeet daarom de volgende GOUDEN REGELS niet!
(1).Volg de geldende richtlijnen
(2) Respecteer de hygiënevoorschriften
(3).Draag het mond- en neusmasker waar voorgeschreven
(4).Geef drank aan de spelers in individuele drinkbekers of individuele flesjes

b. Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen
Het Coronaprotocol dat geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen is ook van toepassing voor KLBS.

10. STRUCTUUR KLBS
Ingevolge de wijziging van de wetgeving betreffende de VZW’s zal KLBS overgaan van een Feitelijke Vereniging naar een VZW.

11. AED TOESTEL
De aanwezigheid van een AED toestel met geldig keuringsbewijs is verplicht.

12. AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (CLUB API)
Elke veldvoetbalclub is verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit (club API) aan te stellen en dit kenbaar te maken aan de secretaris g.c. KLBS.
De aanstelling van de club API dient opgenomen te zijn in de notulen van het bestuursorgaan van de club.

13. SPEELGERECHTIGHEID BIJ AFGELASTE, UITGESTELDE EN /OF VERSCHOVEN WEDSTRIJDEN
De aandacht van de clubs/ploegen wordt gevestigd op Art IV.4

14. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALING
Van de hiernavolgende clubs werd de betaling van de 1ste rekening van het seizoen 2023-2024 niet tijdig ontvangen. Uiterste datum ontvangst betaling was 26/01/2024:
FC Amigo’s
FC Klotbroek
FC Vini’s
RP Products
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 01/03/2024 wordt deze boete verdubbeld.

IV. Administratief
1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 29/01/2024
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
SANSEN Mathias (°04/10/1991)                                  Sporting Caetsbeek
BUSSELS Tom (°03/10/1992)                                        FC Total Energy Projects
VAN DE WAUW Mike (°15/03/1997)                            FC Amigo’s

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 05/02/2024
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
H
UYGEN Bert (°26/11/1982)                                        Cosmos Spouwen
MUTOMBO Franky (°31/03/1985)                                Pool Keroma A

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
JANSSEN Jonas (°12/04/1991)                                     FC Vini’s
PALUMBO Lorenzo (°05/04/1989)                                FC Vini’s
INDEHERBERGE Kenneth (°25/01/2001)                 Tuinwijk VV

2. Gele kaarten
Speeldag 27/01/2024
Century Hasselt: 3
FC Amigo’s: 3
FC Klotbroek: 3
FC Solar Assistance: 1
FC Tamara: 1
FC Total Energy Projects: 1
FC Vini’s: 1
Huwa San Bilzen: 2
Pool Keroma A: 2
RP Products: 2
Sporting Caetsbeek: 2
UD Barcelona: 2

Speeldag 27/01/2024
Cosmos Spouwen: 1
FC Amigo’s: 1
FC Vini’s: 3
Pool Keroma A: 1
Tuinwijk VV: 2

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 06/01/2024
FC Beukenhof: laattijdig wedstrijdblad

Speeldag 27/01/2024
Sporting Caetsbeek: verkeerde behandeling aangifte lichamelijk ongeval (GHLALAE Youssef)
Aviaclub: wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein
FC Amigo’s: laattijdige uitslag
                   
geen bloknummer                           
                    wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein
FC Hutte Houthalen: bij ontsteltenis van een bezoekende afgevaardigde werd
                                  het wedstrijdblad door een andere persoon dan de
                                  kapitein afgetekend.
                                  naam en voornaam speler omgewisseld (KENNY Habex
                                  ipv HABEX Kenny)

Speeldag 03/02/2024
KVK Wieze Boys A: laattijdige uitslag
FC Amigo’s: geen bloknummer (2X)
FC Tuinwijk VV:  bij ontsteltenis van een bezoekende afgevaardigde werd het
                           wedstrijdblad door een andere persoon dan de kapitein
                           afgetekend.

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 27/01/2024
Geen
Speeldag 03/02/2024
FC Total Energy Projects: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Total Energy Projects – Sporting Caetsbeek 0 – 5
Boete: tijdig forfait

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 3) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 2) € 7,50
Cosmos Spouwen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
FC Amigo’s: (III, 14) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50 + 2,50 +
                    (IV, 3) € 2,50 + 2,50 + 2,50 +5,00 (2X 2,50): totaal € 40,00
FC Beukenhof: (IV, 3) € 2,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
FC Klotbroek: (III, 14) € 12,50 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 20,00
FC Solar Assistance: (IV, 2) € 2,50
FC Tamara: (IV, 2) € 2,50
FC Total Energy Projects: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + (IV, 4) € 60,00
                                         waarvan € 50,00 aan Sporting Caetsbeek: totaal
                                        € 67,50 waarvan € 50,00 aan Sporting Caetsbeek
FC Vini’s: (III, 14) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 2,50 + 7,50:
                totaal € 32,,50
Huwa-San Bilzen: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma A: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
RP Products: (III, 14) € 12,50 + (IV, 2) € 5,00
Sporting Caetsbeek: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50 +
                                 € 2,92 (post): totaal € 15, 42
Tuinwijk VV: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 12,50
UD Barcelona: (IV, 2) € 5,00

6. Mededelingen
a. Secretaris niet bereikbaar
Van 09/022024 tem 25/02/2024 ben ik niet bereikbaar. De gsm en e-mails worden verder opgevolgd.
Gelieve voor dringende zaken betreffende wedstrijden en terreinen contact op te nemen met Willy Poosen (0476/389749)

b. FC BEUKENHOF:
De toegang tot de terreinen van Sporting Hasselt ligt achter sporthal De Alverberg.
Achter deze sporthal is ook een ruime parking voorzien, waar de bezoekers best parkeren.
Bij elders parkeren is het even wandelen en zoeken naar de juiste ingang.

c. Ontbrekende wedstrijdbladen
Op het ogenblik van het verschijnen van dit wekend waren enkel de wedstrijdbladen van FC Vini’s – Cosmos Spouwen, SV Vastgoed C – Century Hasselt, FC Solar Assistance – Pool Keroma A en FC Amigo’s – Tuinwijk VV in mijn bezit.
Ik kreeg ook amper andere briefwisseling deze week. Meer dan waarschijnlijk ligt het probleem bij de postbedeling.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 29/02/2024