04/04/2024

WEEK-END 16/2023- 2024

Het bestuur KLBS, de clubs en de leden bieden hun innige deelneming aan aan secretaris Benny Croes en zijn familie bij het overlijden van zijn moeder Renckens Alphonsine.


I. Minnelijke schikkingen: geen

II. Sport en Disciplinair Comité:

Uitsluiting van de speler CLAES Senne (°06/10/1986) – Century Hasselt - in de bekerwedstrijd Century Hasselt – FC Beukenhof van 09/03/2024,
na aantekening van verzet conform Art XII.2
van het Intern reglement KLBS tegen het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld in Week-End 15/2023-2024 van 21/03/2024:
I. Comité Minnelijke Schikkingen:
Geschorst voor beker en competitie vanaf 27/03/2024 voor:
EEN (01) speeldag
CLAES Senne (°06/10/1986)                                          Century Hasselt

Opgeroepen:
speler: CLAES Senne (°06/10/1986)
officieel afgevaardigde thuisploeg: VAN HERPEN Petrus (°30/10/1963)
officieel afgevaardigde bezoekers: BOGAERTS Johny (°10/01/1952).- vrijblijvend
scheidsrechter
Aanwezig:
speler CLAES Senne (°06/10/1986)
officieel afgevaardigde thuisploeg: VAN HERPEN Petrus (°30/10/1963)
Verontschuldigd:
scheidsrechter
Beslissing
Speler CLAES Senne (°06/10/1986) – Century Hasselt - geschorst voor TWEE (02) speeldagen beker en competitie vanaf 10/04/2024
Boete:
Rechtstreekse uitsluiting

Incidenten bij en het stopzetten van de competitiewedstrijd Boca Houthalen - Century Hasselt van 23/03/2024.

Opgeroepen:
officieel afgevaardigde thuisploeg: BENNASSAR Mounir (°19/04/1980)
officieel afgevaardigde bezoekers: VAN HERPEN Petrus (°30/10/1963)
scheidsrechter
Aanwezig: allen
Beslissingen:
Oorzaak stopzetting van de wedstrijd: Boca Houthalen
Uitslag van de competitiewedstrijd Boca – Houthalen – Century Hasselt 0 – 5
Boete:
Boca Houthalen: gebrek aan organisatie
Kosten:
Boca Houthalen: Verplaatsingskosten scheidsrechter (€ 17,50)

III. Provinciale Commissie (beheerszaken):

Aanwezig:
Voorzitter: Marcel Raymakers
Regio Genk +: David Magné en Roberto Cavatorti
Regio N-W: Fernand Oeyen en Maarten Put
Regio Z:, Marc Maertens, Dominique Peeters en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: Jeroen Claes

BEHANDELDE PUNTEN
Verslag vorige vergadering
Briefwisseling
Rekeningen
- laattijdige betaling 2de rekening 2023-2024
Finale beker KLBS – na beschouwing
Beker van de sportiviteit – Decathlon
Evaluatie Regio-werking cfr Intern Reglement
Diversen

1. BRIEFWISSELING:
geen

2. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”
Finale Beker
01/04/2024 (Paasmaandag)
Terrein Waltwilder VV, Sportlaan z/n 3740 Bilzen
15u00 FC Berg - Century Hasselt: 2 – 3
Wij feliciteren de winnaar en de runner up met deze spannende en sportieve wedstrijd.
Cosmos Spouwen zorgde voor een puike, tot in de puntjes verzorgde organisatie.
Fantastisch gedaan.


3. KALENDERWIJZIGINGEN
a. Kalenderwijzingen zijn mogelijk mits schriftelijke aanvraag, ondertekend door de secretaris g.c. van beide ploegen, aan de secretaris g.c. KLBS ten laatste 10 kalenderdagen voor de respectievelijke kalenderwijziging.

b. Competitie
De afgelaste competitiewedstrijden van 20/01/2024 zullen voor Reeks 1 gespeeld worden 20/04/2024
De afgelaste competitiewedstrijden van 20/01/2024 zullen voor Reeks 2 gespeeld worden op 04/05/2024 Ingevolge het doordringen FC Berg en FC Beukenhof tot de ½ finales van de beker worden een aantal wedstrijden in Reeks 2 verschoven.
De wedstrijd Pool Keroma B – FC Amigo’s van 10/02/2024 zal gespeeld worden op 20/04/2024.
De wedstrijd FC Berg - FC Beukenhof –van 17/02/2024 zal gespeeld worden op 20/04/2024
De wedstrijd Huwa–San Bilzen – FC Berg van 09/03/2024 zal gespeeld worden op 13/04/2024
De te herspelen wedstrijd UD Barcelona – FC Berg van 09/12/2023 zal gespeeld worden op 27/04/2024.
De op 06/01/2024 afgelaste wedstrijd Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen zal gespeeld worden op 20/04/2024.
De op 10/02/2024 afgelaste wedstrijd Sporting Caetsbeek – FC Hutte Houthalen zal gespeeld worden op 27/04/2024
De op 10/02/2024 afgelaste wedstrijd Tuinwijk VV – Aviaclub zal gespeeld worden op 27/04/2024
De op 20/01/2024 afgelaste wedstrijd Aviaclub – Sporting Caetsbeek zal gespeeld worden op 20/04/2024.

Reeks I
20/04/2024 om 15u00 Century Hasselt – El Toro (wedstrijd van 20/01/2024)
20/04/2024
om 15u00 KVK Wieze Boys A – KVK Wiee Boys B (wedstrijd van 20/01/2024)
20/04/2024 om 15u00 RP Products – Pool Keroma A (wedstrijd van 20/01/2024)
20/04/2024 om 15u00 FC Vini’s – F Klotbroek (wedstrijd van 20/01/2024)
20/04/2024 om 15u00 SV Vastgoed C – Cosmos Spouwen (wedstrijd van 20/01/2024)
20/04/2024 om 15u00 FC Solar Assistance – Boca Houthalen (wedstrijd van 20/01/2024)

Reeks II
13/04/2024 om 15u00 Huwa-San Bilzen – FC Berg (wedstrijd van 09/03/2024)
20/04/2024 om 15u00 Tuinwijk VV – FC Hutte Houthalen (wedstrijd van 06/01/2024)
20/04/2024 om 15u00 FC Berg - FC Beukenhof (wedstrijd van 17/02/2024)
20/04/2024 om 15u00 Pool Keroma B – FC Amigo’s ( wedstrijd van 10/02/2024)
20/04/2024 om 15u00 Aviaclub – Sporting Caetsbeek (wedstrijd van 20/01/2024)
27/04/2024 om 15u00 UD Barcelona – FC Berg (te herspelen wedstrijd van 09/12/2023)
27/04/2024 om 15u00 Sporting Caetsbeek – FC Hutte Houthalen (wedstrijd van 10/02/2024)
27/04/2024 om 15u00 Tuinwijk VV – Aviaclub (wedstrijd van 10/02/2024)
04/05/2024 om 15u00 FC Berg – FC Amigo’s (wedstrijd van 20/01/2024)
04/05/2024 om 15u00 FC Total Energy Projects – FC Beukenhof (wedstrijd van 20/01/2024)
04/05/2024 om 15u00 Huwa-San Bilen – Sifaw United (wedstrijd van 20/01/2024)
04/05/2024 om 15u00 FC Hutte Houthalen – FC Tamara (wedstrijd van 20/01/2024)
04/05/2024 om 15u00 UD Barcelona – Pool Keroma B (wedstrijd van 20/01/2024)

4 PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG door de KBVB/VV algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen van de provinciale reeksen LIMBURG NIET algemeen afgelast werden door het de KBVB/VV.

6. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:12,50 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8. MAATREGELEN INGEVOLGE CORONA
a. Algemeen
Op dit ogenblijk zijn er geen specifieke verplichte coronamaatregelen bij voetbalwedstrijden en
trainingen, maar hélaas is COVID-19 nog niet volledig verdwenen.
Vergeet daarom de volgende GOUDEN REGELS niet!
(1).Volg de geldende richtlijnen
(2) Respecteer de hygiënevoorschriften
(3).Draag het mond- en neusmasker waar voorgeschreven
(4).Geef drank aan de spelers in individuele drinkbekers of individuele flesjes
b. Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen
Het Coronaprotocol dat geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen is ook van toepassing voor KLBS.

9. STRUCTUUR KLBS
Ingevolge de wijziging van de wetgeving betreffende de VZW’s zal KLBS overgaan van een Feitelijke Vereniging naar een VZW.

10. AED TOESTEL
De aanwezigheid van een AED toestel met geldig keuringsbewijs is verplicht.

11. AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (CLUB API)
Elke veldvoetbalclub is verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit (club API) aan te stellen en dit
kenbaar te maken aan de secretaris g.c. KLBS.
De aanstelling van de club API dient opgenomen te zijn in de notulen van het bestuursorgaan van de club.

12. SPEELGERECHTIGHEID BIJ AFGELASTE, UITGESTELDE EN /OF VERSCHOVEN WEDSTRIJDEN
De aandacht van de clubs/ploegen wordt gevestigd op Art IV.4

IV. Administratief
1. Nazicht wedstrijdbladen:
Geschorst voor EEN (01) speeldag beker vanaf 02/04/2024
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
DEPAIFVE Philippe (°05/10/1988)          Century Hasselt

Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
SCHROOTEN Tim (°12/07/1990)            FC Berg

Geschorst voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 25/03/2024
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
VERDINGH Jens (°22/06/1987)                                               Century Hasselt

2. Gele kaarten
Speeldag 23/03/2024
Aviaclub: 2
Boca Houthalen: 4
Century Hasselt: 1
Cosmos Spouwen: 1
El Toro: 1
FC Beukenhof: 1
FC Hutte Houthalen: 2
FC Klotbroek: 2
FC Vini’s: 3
KVK Wieze Boys A: 1
KVK Wieze Boys B: 1
Pool Keroma A: 2
Pool Keroma B: 4
RP Products: 1
Sporting Caetsbeek: 1

Speeldag 01/04/2024
Century Hasselt: 2
FC Berg: 3

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 23/03/2024
FC Solar Assistance: geen terreinbenaming
Boca Houthalen: geen datum
                            wedstrijdblad niet afgetekend door de terreinafgevaardigde
Sifaw United: thuisafgevaardigde verkeerd ingevuld

Speeldag 30/03/2024
Sporting Caetsbeek: onvolledig aangifteformulier lichamelijke ongevalen (GHZALALE Youssef) (2W)

4. Ambtshalve sancties:
Speeldag 23/03/2024
Tuinwijk VV: tijdig forfait
Beslissing: uitslag competitiewedstrijd Tuinwijk VV – Huwa-San Bilzen 0 - 5
Boete: tijdig forfait

Speeldag 30/03/2024
FC Hutte Houthalen: tijdig forfait
Beslissing: uitslag van de competitiewedstrijd FC Total Energy Projects – FC Hutte Houthalen 5 – 0
Boete: tijdig forfait

5. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 5,00
Boca Houthalen: (II) € 7,50 + 37,50 + 17,50 + (IV, 2) € 10,00 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 77,50
Century Hasselt: (II) € 10,00 + (IV, 1) € 5,00 +5,00 +(IV, 2) € 2,50 + 5,00: totaal € 27,50
Cosmos Spouwen: (IV, 2) € 2,50
El Toro: (IV, 2) € 2,50
FC Berg: (IV 1) € 5,00 + (IV, 2) € 7,50: totaal € 12,50
FC Beukenhof: (IV, 2) € 2,50
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan FC Total Energy Projects:
                               totaal € 65,00 waarvan € 50,00 aan FC Total Energy Projects
FC Klotbroek: (IV, 2) € 5,00
FC Solar Assistance: (IV, 3) € 2,50
FC Vini’s: (IV, 2) € 7,50
KVK Wieze Boys A: (IV, 2) € 2,50
KVK Wieze Boys B: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (IV, 2) € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 2) € 10,00
RP Products: (IV, 2) € 2,50
Sifaw United: (IV, 3) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 5,00 (2X 2,50): totaal € 7,50
Tuinwijk VV: (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 voor Huwa-San Bilzen

6. Mededelingen
a. FC BEUKENHOF
:
De toegang tot de terreinen van Sporting Hasselt ligt achter sporthal De Alverberg.
Achter deze sporthal is ook een ruime parking voorzien, waar de bezoekers best parkeren.
Bij elders parkeren is het even wandelen en zoeken naar de juiste ingang.

  1. Op het ogenblik van het verschijnen van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de competitiewedstrijd FC Total Energy Projects – FC Amigo’s van 23/03/2024 en de competitiewedstrijden van 30/03/2024 nog niet in mijn bezit. Ongetwijfeld heeft dit laatste te maken met de werking van BE Post in het Paasverslof.


    KLBS


    Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 18/04/2024