24/05/2024

Week-End 19 / 2023-2024

Schrijf tijdig in voor het seizoen 2024-2025 (31 Mei 2024)!

Betaal tijdig de 3de rekening van het seizoen 2023-2024 (31 Mei 2024)! 

 1. I. Minnelijke schikkingen: geen

  II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

  III. Provinciale Commissie (beheerszaken
  Aanwezig:
  Voorzitter: Marcel Raymakers
  Regio Genk +: -
  Regio N-W: Jeroen Claes, Fernand Oeyen en Maarten Put
  Regio Z: Dominique Peeters en Marc Smets
  Secretaris Benny Croes
  Willy Poosen (SC)
  Verontschuldigd: Marc Maertens, David Magné en Roberto Cavatorti

  1. BEHANDELDE PUNTEN
  - Verslag vorige vergadering
  - Briefwisseling
  - Verslag vergaderingen KLV dd 08/04 en 06/05/2024
  - Rekeningen
  - 3de rekening 2023 – 2024
  - Beker van de sportiviteit – Decathlon
  - Seizoen 2023- 2024 evaluatie
  - stoppende ploegen
   - Boca Houthalen
   - stijgers en dalers
  - Bestuur KLBS
  - Inschrijvingen seizoen 2024 – 2025
   - Sifaw B
   - nieuwe ploeg?
   - samenstelling van de reeksen
   - beker 1ste en 2de ronde
  - Aanpassingen aan het Intern Reglement KLBS
  - Informatisering KLBS (wedstrijdbladen)
  - Structuur KLBS - VZW
  - Algemene Vergadering
   - Vergadering regio’s
   - Algemene Vergadering
  - Diversen

  2. BRIEFWISSELING:
  schrijven Boca Houthalen:  zie 3
  schrijven El Toro: zie 3
  schrijven FC Beukehof: zie 3
  schrijven Sifaw United: zie 3

  3. SEIZOEN 2023-2024
  a. Boca Houthalen wordt geconfronteerd met een zeer veel spelers die de club verlaten. In die mate zelfs dat de club het nieveau van Reeks 1 niet langer haalt. De door de club gevraagde mogelijkheid om een doorstart te maken in Reeks 2 wordt toegestaan.
  b. Ingevolge het zakken van Boca Houthalen naar Reeks 2, heeft El Toro de mogelijkheid om in Reeks 1 te blijven. El toro maakt gebruik van deze mogelijkheid.
  c. FC Beukenhof, 2de in Reeks 2, wenst niet te stijgen naar Reeks 1, conform aan Art VII.2 van het Intern Reglement KLBS zal Sifaw United naar Reeks 1 stijgen.

  4 . INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2024-2025
  a. De inschrijvingen voor het seizoen 2024-2025, via het voorzien formulier worden verwacht tegen uiterlijk 31 Mei 2024 bij de secretaris KLBS.
  Het formulier voor de inschrijving staat op de website en werd overgemaakt aan de secretarissen.
  b. Tegen uiterlijk 31 Mei 2024 dient ook het inschrijvingsgeld (€ 50,00) ontvangen te worden op de rekening van KLBS.

  5. NIEUWE PLOEGEN
  Sifaw United schrijft in met een A en een B ploeg

  6. SEIZOEN 2024- 2025
  a. Het seizoen 2024 – 2025 vangt aan op 07/09/2024, beker (Reeks 2) of competitie (Reeks 1)
  b. Reeks 1 zal bestaan uit 12 ploegen
  c. In functie van het aantal ploegen in Reeks 2, zal de 1ste ronde van de Beker KLBS uit een dusdanig aantal wedstrijden tussen de ploegen van Reeks 2 bestaan, dat voor de ploegen uit Reeks 2 in het komend seizoen minstens 24 wedstrijden voorzien worden.

  7. BEKER VAN DE SPORTIVITEIT
  De stand voor de beker van de sportiviteit staat op de website www.klbs.be onder “Beker”

  8. ALGEMENE VERGADERING
  De Statutaire Algemene Vergadering KLBS gaat door op maandag 24 juni 2024 in de cafetaria van
  STA GENK, Steenbeukstraat, 3600 GENK. Meer informatie volgt.

  9. INFORMATISERING WEDSTRIJDBLADEN
  Marc SMETS werkte samen met de programmeur van onze website een project uit voor de informatisering van onze wedstrijdbladen. Dit project zal voorgesteld en ter goedkeuring voorgelegd worden op de Algemene Vergadering op 24/06/2024.

  10. STRUCTUUR KLBS
  Ingevolge de wijziging van de wetgeving betreffende de VZW’s zal KLBS overgaan van een Feitelijke Vereniging naar een VZW. De statuten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden op de Algemene Vergadering van 24/06/2024

  11. BESTUURLEDEN – AFLOPENDE MANDATEN
  Er zijn geen aflopende mandaten.

  12. SCHRAPPEN VAN LEDEN
  De lijst van de te schrappen leden (naam, voornaam, geboortedatum) dient overgemaakt aan de secretaris KLBS voor 30/06/2024. (Intern Reglement KLBS Art IV.5.2.1)

  13. Mededelingen
  Sporting Caetsbeek organiseert zijn jaarlijkse happening op 31/08 en 01/09/2024.
  Meer inlichtingen bij hun voorzitter VREVEN Marcel gsm 0498/564963, e-mail marcel.vreven@gmail.com

  KLBS

  Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 26/06/2024