25/06/2024

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 24 JUNI 2024 - VERSLAG

KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                           Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                           Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                       Sint-Truiden, 25 juni 2024

 

 

VERSLAG  ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL

Plaats: Cafetaria Sporting Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, Genk
Datum/uur: 24 juni 2024 om 19u30

1.Dagorde
Welkomstwoord van de voorzitter .
Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)
Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Vergadering van de Regio’s – Agenda punten (niet beperkend)
-de Regio’s en hun werking, waar willen jullie naar toe?
-Hoe moet het Bestuur KLBS tot stand komen? Maw hoe komen de
 bestuursleden er?
-Wat dient te veranderen in de werking van KLBS?
Jaarverslagen financieel en sportief
Voorstelling en aanvaarding nieuwe club RS Casablanca Genk
Samenstelling Raad van Bestuur - bevestiging bestuurders
Stijgers en dalers
Huldigingen
Werking KLBS - VZW
Goedkeuring oprichting en statuten VZW KLBS
Aanpassing van het Intern Reglement KLBS
Art II.5
Art II.6.1
Art X.1.2.2
Verzekering ARENA seizoen 2024/2025
Informatisering wedstrijdbladen
Bespreking en inlichtingen seizoen 2024/2025
Reeksindeling
Competitie
Beker
Lottrekking 1ste ronde beker
Lottrekking 2de ronde beker
Rondvraag
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom op deze mooie zomeravond en wenst
 ze een vruchtbare algemene vergadering.

3. Aanwezigheden
a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS behalve schatbewaarster Heidi Croes, Jeroen Claes,
Maarten Put, David Magné en Willy Poosen (SC) (verontschuldigd)
b. Clubs:
Aanwezig: 17
Afwezig: 03. (Boca Houthalen, Cosmos Spouwen en FC Vinni’s)
Nieuwe club: RS Casablanca

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
Jaak Schetz (Century Hasselt)  en Raf Van Der Velden (RP Products) bieden zich aan.

5. Jaarverslagen
a. Sportief (B. Croes)
Het verslag werd vooraf, via de website verspreid.
Voor nadere informatie: zie website.

b. Financieel (H Croes)
Op 17 juni 2024 was het saldo van de rekeningen negatief (€ -1178,60 ten opzichte van
31 december 2023, maar dit is een moment opname, want enkele clubs hadden nog
openstaande rekeningen (totaal € 662,64) die nog geïnd moeten worden en aan de
VIER (04) clubs die hun activiteiten stopten in KLBS werden de eenmalige waarborgen
(€ 175,00 /per club) terugbetaald.

6. Huldigingen
a. Kampioenen:
Reeks I (algemeen kampioen): Century Hasselt
Reeks II: FC Berg
b. Beker KLBS: Century Hasselt
c. Beker sportiviteit:
(1) KVK Wieze Boys A: trofee +- aankoopcheck Decathlon van € 300,00
(2) Aviaclub: aankoopcheck Decathlon van € 200,00
(3) FC Beukenhof € 125,00
(4) FC Solar Assistance: aankoopcheck Decathlon van € 75,00
(5) Cosmos Spouwen: aankoopcheck Decathlon van € 50,00

7. Inactieve clubs
FC Klotbroek, FC Total Energy, FC Tamara en Tuinwijk VV stoppen hun activiteiten in KLBS

8.Nieuwe club
RS Casablanca Genk start volgend seizoen in reeks 2..

9. Raad van Bestuur - Bestuursleden
David Magné gaf zijn ontslag als bestuurslid KLBS.
Mede hierdoor komen er DRIE (03) plaatsen vrij in het Bestuur KLBS.
Het mandaat van de hierna volgende bestuurders werd bevestigd door de algemene
vergadering:
Voorzitter: RAYMAKERS Marcel,°25/05/1950, wonende Poelenstraat 56, 3550 HEUSDEN-ZOLDER
CAVATORTI Roberto, °22/11/1955, wonende Molenweg 6, 3520 ZONHOVEN
CLAES Jeroen,°20/01/1983, wonende Poelenstraat 15, 3550 HEUSDEN-ZOLDER
MAERTENS Marc, °19/05/1960, wonende Rechterstraat 148, 3511 KURINGEN
OEYEN Fernand, °14/02/1957, wonende De Vreedestraat 16, 3940 HECHTEL-EKSEL
PEETERS Dominique, °30/09/1966, wonende Guido Gezellestraat 9, 3500 HASSELT
PUT Maarten, °30/06/1978, wonende Voortstraat 74, 3580 BERINGEN
SMETS Marc, °03/11/1961, wonende Tiensesteenweg 65, 3800 SINT-TRUIDEN
Secretaris g.c.: CROES Benny,°19/06/1954, wonende Dekkenstraat 73, 3800 SINT-TRUIDEN
Penningmeester/schatbewaarder: CROES Heidi, °31/12/1988, wonende Steenweg 70, 3890 GINGELOM

10. Werking KLBS (Comités)
Comité Minnelijke Schikkingen = secretaris KLBS
Comité Sport & Discipline: wordt gevormd door alle bestuursleden
Alle comités en subcommissies opgenomen in het Intern Reglement KLBS.

11. Verzekering ARENA seizoen 2024-2025
Een toeslag van € 1,00 zal aangerekend worden voor de basispremies 1 & 2
sportbeoefenaar, voor het overige blijft alles  identiek aan het voorbije seizoen.

Alle informatie, richtlijnen, aanvraagformulieren tot aansluiting bij de verzekering en
aangifteformulier lichamelijke ongevallen zijn te vinden op www.klbs.be op de pagina
"Globale verzekering KLBS bij ARENA"

De minimale af te sluiten verzekering is Basis Polis 1 (BP1), maar wij raden de clubs ten
stelligste aan ook de polis Hartfalen (HF) af te sluiten.

De Basis Polis 2 (BP 2) geeft een ruimere/betere dekking dan Basis Polis 1 (BP 2), maar
het is aan de clubs om de kosten baten analyse te maken.

Ook de polissen Vaste Vergoeding (VV) en Privé Beoefening (PB) kunnen interessant zijn,
maar ook hier is het aan de clubs om de kosten/baten analyse

Een verzekering “objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing” is
verplicht voor uitbaters van accommodaties die toegankelijk zijn voor publiek. Voor de
clubs die een eigen accommodatie/cafetaria uitbaten worden de optionele waarborgen
“B.A. uitbating kantine/voedselvergiftiging en B.A. objectieve aansprakelijkheid in geval
van brand en ontploffing” of gelijkaardig ten stelligste aangeraden.

12. Micro-VZW KLBS
De procedure voor de omvorming van KLBS tot een micro VZW door CAVATORTI Roberto,
CROES Benny en PEETERS Dominique wordt opgestart.
Deze opstart van de micro VZW KLBS en de bijhorende statuten werden unaniem (17 ja, 0 neen, 0 blanco) goedgekeurd.

13. Wijzigingen aan het Intern reglement
De volgende wijzigingen aan het Intern reglement KLBS werden goedgekeurd:
Art II.5: 17 ja, 0 neen, 0 blanco
Art II.6.1: 16 ja, 1 neen, 0 blanco
Art X.1.2.2: 16 ja, 1 neen, 1 blanco

14. Informatisering wedstrijdbladen.
Marc Smets gaf een klaar en duidelijke uiteenzetting over dit onderwerp.
Geraamde kostprijs € 4500,00 (1/3 betaald uit de reserve van KLBS, 2/3 door de clubs
gespreid over VIER (04) jaar)
Aansluitend gaven de club de go voor de uitwerking en realisatie van dit project.
De geprojecteerde slides zullen rechtstreeks overgemaakt worden aan de secretarissen
van de clubs.

14. Bespreking en inlichtingen seizoen 2024/2025
a. Clubs
(1) 20 clubs schreven in voor het seizoen 2023/2024
(2).Met 03 clubs en Pool Keroma en KVK Wieze Boys en Sifaw United die aantreden met
TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 23 ploegen aan de aftrap.
(3) FC Berg en Sifaw United A stijgen naar Reeks 1, Boca Houthalen daalt naar Reeks 2.

b. Kampioenschap
Reeks I: 12 ploegen
Reeks II: 11 ploegen

Reeks I:
KVK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, SV Vastgoed C, Pool Keroma A, FC Vini’s,
El Toro, KVK Wieze Boys B, Cosmos Spouwen en FC Solar Assistance, FC Berg en Sifaw A.

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende dalers, het Intern Reglement KLBS zijn
mogelijk als het aantal ploegen afneemt.

Reeks II:
Aviaclub, Boca Houthalen, Sporting Caetsbeek, Pool Keroma B, FC Beukenhof,
FC Hutte Houthalen, Huwa-San Bilzen, FC Amigo’s, UD Barcelona, Sifaw United B en
RS Casablanca.

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden.
Bijkomende stijgers, naast deze volgens Art VII.2 van het Intern Reglement KLBS zijn
mogelijk indien het aantal clubs toeneemt of indien clubs in Reeks I hun activiteiten
beëindigen.

Belangrijk gegeven: Indien niet elke ploeg EEN (01) keer tegen elke andere ploeg van zijn
reeks gespeeld heeft wordt het kampioenschap geannuleerd.

Kalender
Aanvang: 07/09/2024
Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 02/11/2024 tot en met 01/02/2025
Geen wedstrijden op 02/11/2024, 28/12/2024, 04/01/2025 en 19/04/2025.
Algemene Statutaire Vergadering: 23/06/2025

c. KLBS Beker
De KLBS beker zal in het seizoen 2024/2025 betwist worden volgens het principe van de
rechtstreekse uitschakeling vanaf de 2de ronde.
Na de eerste ronde (07/09/2024 – 12/10/2024) gaan de VIER (04) best geplaatste ploegen
van Reeks  2 samen met de ploegen uit Reeks 1 naar de 1/8 finales.

Volgende voorziene speeldagen
          09/11/2024 (1/8),
          21/12/2024 (1/4),
          15/02/2025 & 15/03/2025 (1/2),
          21/04/2025 finale (Paasmaandag)

d. Beker van de sportiviteit
Het reglement, zie website onder de rubriek “beker” op de website.
Geen gebruik maken van de gastvrijheid van de thuisploeg, m.a.w. niet naar hun lokaal
gaan betekent voortaan 10 strafpunten.
Of Decathlon sponsor blijft voor de Beker van de sportiviteit is nog niet duidelijk.

e. Scheidsrechters
(1) Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de
scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering.
De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
gemaakt.
Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige invulling van het
wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd,
evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het
wedstrijdblad te vermelden.
De afgevaardigden dienen zich echter te vergewissen van de volledigheid en de juistheid
van de gegevens alvorens zij het wedstrijdblad aftekenen.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers,
spelers en supporters) om en de scheidsrechters op de gepaste wijze te
ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS
wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
Poosen van het scheidsrechters comité of de secretaris KLBS.
(2) Scheidsrechters vergoeding
(a) De vaste vergoeding voor de scheidsrechters bedraagt € 25,00
(b) De verplaatsingsvergoeding bedraagt € 3,60 per blok.

f. AED – toestel
De aanwezigheid van een gekeurd AED-toestel is verplicht bij voetbalwedstrijden
(Cfr Voetbal Vlaanderen en Sport Vlaanderen)

g. Neutrale zone en instructie zone
Nog te veel clubs blijven zondigen tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag
van de personen in deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie
hebben en waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn. Daarom wordt er bij de clubs
eens te meer op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt toe te
passen en na te (laten) leven.
Personen, niet vermeld op het wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband
hebben niets verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd
te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg.
De scheidsrechters kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het
gebruik van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een verslag.
Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

h. Identiteitscontrole
Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door
scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te
gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de
kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert
deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te
vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen. Maakt een scheidsrechter geen
aanstalte om een identiteitscontrole te doen, dan is het aan de afgevaardigden van
beide ploegen om hem hierop te wijzen en aan te dringen op de identiteitscontrole.
Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

i. Terreinen en accommodaties
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet
dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt
dan een verslag. De thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait cijfers en krijgt een
boete voor “gebrek aan organisatie”.
In augustus zal een keuring gebeuren van het terrein waarop de nieuwe club
RS Casablanca speelt en bij de clubs die van terrein veranderden .

j. Boetes
De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden staat onder de rubriek reglementen
op de website.
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen

k. Lidgelden
Het lidgeld KLBS wordt verhoogd van € 1,25/persoon naar € 2,50/persoon om een
gedeelte van de kosten van de ontwikkeling van de informatisering van de wedstrijdbladen
te dekken. Het lidgeld zal voor het seizoen 2024/2025 geïnd worden via de 1ste en 3de
rekening van het seizoen.

l. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen
voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland
worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij
het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door
beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te
komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de
desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

15.Coronaprotocol
Op dit ogenblik is corona gelukkig niet aan de “voetbalorde”, maar dat kan altijd en snel
veranderen. In het voorkomend geval zullen gepaste maatregelen genomen worden.
Het coronaprotocol blijft bestaan zodat er, indien nodig snel kan geschakeld worden.

16.Slotwoord van de voorzitter
Ik ben intussen een jaar voorzitter van KLBS. In die periode werden veel en een aantal
belangrijke beslissingen genomen om de toekomst van KLBS te verzekeren. Het is niet
altijd gemakkelijk maar samen komen we er wel. Ik wens jullie allen te bedanken voor
jullie inzet. Niet enkel de spelers, maar ook de bestuursleden en de stille werkers voor
en achter de schermen zijn uiterst belangrijk voor het bestaan en de goede werking van
KLBS. Tot slot wens jullie een fijne zomer en op naar een, naar wij verhopen succesvol
seizoen 2024-2025.

Namens KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc