26/06/2024

Week-End 20 / 2023-2024

Het bestuur KLBS wenst jullie een fijn verlof en op naar het volgend seizoen!

Verslag vergadering  Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 24/06/2024 om 19u00
Plaats: Cafetaria Sporting Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen: Geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter Marcel Raymakers
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: Oeyen Fernand
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd:  Maarten Put, Jeroen Claes Willy, Poosen (SC) en Heidi Croes (schatbewaarster)

1. BEHANDELDE PUNTEN
- Verslag vorige vergadering
- Briefwisseling
- Verslag vergadering KLVH dd 03/06/2024
- Voorstelling Club RS Casablanca
- Voorbereiding Algemene Vergadering
- Diversen

2. Verslag vorige vergadering goedgekeurd

3. BRIEFWISSELING
Schrijven nieuwe club RS Casablanca

4. KAMPIOENSCHAP - SEIZOEN 2024 -2025
a. Reeksen:
Reeks 1: 12 ploegen
Reeks 2: 11 ploegen
b. Het seizoen 2024 – 2025 vangt aan op 07/09/2024 met beker (Reeks 2) of competitie (Reeks 2)

5. LIJSTEN TE SCHRAPPEN SPELERS
De uiterlijke datum voor de ontvangst van de lijst van de te schrappen spelers is 30 juni 2024 (Art Intern reglement KLBS Art IV.5.2.1).

6. VERZEKERING
a. De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering. Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
b .De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor het seizoen 2024 - 2025 loopt van 01/08/2024 tem 31/07/2025.
c. De clubs zullen tegen uiterlijk 31/07/2024 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende formulier.
d. Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier staat op de website KLBS.

7. AANSLUITING RS CASABLANCA GENK
De Algemene Statutaire Vergadering KLBS van 19/06/2023 heeft de aansluiting van RS Casablanca aanvaard.

8. AFWEZIGHEDEN OP DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
De volgende clubs waren afwezig op de statutaire algemene vergadering van 24/06/2024:
Boca Houthalen
Cosmos Spouwen
FC Vini’s
Zij krijgen de voorziene boete van € 12,50.

9. LAATTIJDIGE ONTVANGST BETALING 3de REKENING SEIZOEN 2023-2024
Van de volgende clubs werd de betaling van de 3de en afsluitende rekening van het seizoen 2023 - 2024 niet tijding ontvangen (uiterste datum ontvangst betaling was 01/06/2024)
FC Amigo’s
Sifaw United
De voorziene boete (€ 12,50) wordt verdubbeld.
Bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 20/07/2024 wordt de boete verdubbeld.

10. SECRETARIAAT GESLOTEN VAN 27 juli - 11 augustus
Het secretariaat KLBS is gesloten van 27 juli t.e.m. 11 augustus 2024.
De brievenbus wordt regelmatig gelicht, mails worden sporadisch gelezen, telefoons worden niet beantwoord.

IV. Administratief
1. Boetes
Boca Houthalen: (III, 8) € 12,50
Cosmos Spouwen: (III, 8) € 12,50
FC Amigo’s (III, 9) € 12,50
FC Vini’s: (III, 8) € 12,50
Sifaw United: (III, 9 € 12,50

2. Mededeling
a. Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2024 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier.
b. De jaarlijkse happening van Sporting Caetsbeek door gaat op 31 augustus en 01 september 2024.
Voor meer informatie:
VREVEN Marcel: gsm 0498/564963, e-mail marcel.vreven @gmail.com

KLBS

Volgende uitgave Week-End zal verschijnen rond 18/08/2024.