22/11/2007

Week-End 6/2007-2008

Info 6 is ter beschikking met belangrijk nieuws in verband met de overdracht van de boekhouding en de kortelings te verwachten rekeninguittreksels.

                                               WEEK-END(6/2007-2008)

 

                                                                                     Hasselt, 21 november 2007

 

 

Verslag vergadering comités dd.19/11/07 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Marcel Raymakers,Roger Cleuren, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Verontsch :Roger Vernijns,Jean Brebels, Fernand Oeyen

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 28/11/07 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Jose FEYEN (°07/09/70)                Welkenhuyzen

         Micky VANHEESWYCK(°06/08/83)    FC Heideweelde

         Stijn AUSSEMS (°27/05/87)           FC Tamara

 

         Twee (2) speeldagen

         Kerem BALKIS(°25/08/82)              Wieze Boys

         Marc MULDERS (°24/05/76)            VNA Winterslag

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 04/12/07

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers,Roger Cleuren, Freddy Daniels, Robert Caubergh, Marcel Asnong . Secretaris Valère Mantels.

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/11/07 goedgekeurd.

         Behoudens:

         Onder punt IV,1 – Kostenbedoening:

Genk 96: moet zijn 5+5 (vermits 2 meldingen gele kaarten) = € 10,00 (ipv 5,00)

 

2.Scheidsrechtersverslagen: Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 11/11/07: RP Products in verband met gebeurtenissen thuiswedstrijd 10/11/07 tegen

 Olympia Tongeren

- 17/11/07: speler Poel van VC Mireille in verband met scheidsrechter uitwedstrijd    17/11/07 tegen Kotem VV

         - KBVB: factuur jaarlijks lidgeld a rato van € 4.700,00 lastens KLBS

 

2.Beslissingen:

 

a) Inzake schrijven RP Products:

         Inzake werd er geen verslag gemaakt door de betrokken scheidsrechter.

         Het comité kan derhalve geen sancties   of boeten overwegen lastens een club louter en     alleen op zicht van een éénzijdige verklaring, zonder bewijskracht.

 

b) Inzake schrijven speler Poel (VC Mireille):

         Onafgezien de vraag naar de zin en het nut van een klacht tegen een scheidsrechter

         het volgende:

         E ffectieve klachten tegen scheidsrechters vallen niet onder de bevoegdheid van KLBS

maar dienen gericht aan de PSC-Limburg van de KBVB.

"Klachten over een vergissing, begaan door een scheidsrechter bij het beoordelen van

een feit tijdens een wedstrijd of bij toepassing van de spelregels worden beschouwd als

hebbende betrekking op de spelleiding en vallen onder de bevoegdheid van de

scheidsrechterscommisies" ( art.VI/32.1).

          H et is bovendien aan de club, dus gerechtigde correspondent, om een gemotiveerde

         klacht tegen een scheidsrechter in te dienen, zoals gezegd, tav van PSC-Limburg.

         Wat betreft de boekingen: deze worden opgenomen zoals genoteerd op het scheids-

         rechtersblad.

 

c) Overdracht boekhouding:

         De overdracht van de boekhouding werd recent uitgevoerd.

         Nieuwe schatbewaarder:

         Tamara Raymakers    Poelenstraat 56

                                      3550 Heusden-Zolder

                                      tel: 0496506048

                                      Email: tamararaymakers@hotmail.com

         Alhoewel het seizoen al een aantal maanden gevorderd is, wordt zij, gezien de uit

voeren taken in feite teruggaan tot in de loop van vorig seizoen, de facto benoemd

vanaf 01/09/07.

De clubs mogen de eerste rekeninguittreksels verwachten tegen het einde van deze maand.

         Deel 1 omvat: de verwerkte achterstand van vorig seizoen 2006-2007, zodat dit

voorbije seizoen kan worden afgesloten met een verrekening van alle kosten en baten.

Deel 2 omvat: de verwerkte gegevens van het eerste deel van dit seizoen.

 

Gevraagd wordt deze rekeningen te vereffenen tegen 15/12/07

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 12/11/07:

         Michiel DOINO (°08/10/87)                      SV De Conde

         Ben MONARD (°06/02/81)                        VK Grammenrode

Guy SCHOUBBEN (°31/08/68)                   Ford Keroma

 

Vanaf 19/11/07 :

Bjorn RAISON (°26/07/78)                       Heylen Bricks

Kristof POEL (°31/10/84)                        VC Mireille

Christophe DEGREEF (°23/04/78)              Aviaclub

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

        

         Vanaf 12/11/07:

         Joost KAERTS (°11/02/81)                      RP Products

         Björn VAES (°05/03/88)                          Terlaemen 04

         Ramses CHIRAS (°25/01/75)                    Hellas 2000

 

         Vanaf 19/11/07:

         Peter GYBELS (°15/07/81)                       VC Mireille

         Joel REEKMANS (°08/02/66)           Welkenhuyzen

         Alessandro D’AMIRES (°20/02/79)             BVC Park Houthalen

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 20/10/07 :

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 26/10

         FC Banneux: speler Copermans, foute voornaam/gebdat

         Heylen Bricks: speler Gilisen, fout gebdat

         Terlaemen 04: geen terreinbenaming

         BM Knapen: C.Honinx zonder gebdat

         AFI Waterschei: stamnummer bezoekers ontbreekt

         FC Heideweelde: geen naam en adres gelegenheidsref

 

         Speeldag 27/10/07:

         FC Banneux: s-blad laattijdig, ontvangen 02/11

         BM Knapen: s-blad laattijdig, ontvangen 05/11

         Voeren VV: s-blad laattijdig bij de scheidsrechter

         ZD Overath: reserven onvolledig ingevuld.

 

3.Vermaning:

         Speeldag 27/10/07:

         Kanaalboys Rotem: geen terreinafgevaardigde.

        

   Kostenbedoening

         Welkenhuyzen:         5+5 = € 10,00

         FC Heideweelde:       5+2,50 = € 7,50

         FC Tamara:              € 5,00

         Wieze Boys:             € 5,00

         VNA Winterslag:        € 5,00

         SV De Conde:           € 5,00

         VK Grammenrode:      € 5,00

         Ford Keroma:            € 5,00

         Heylen Bricks:           5+2,50 = € 7,50

         VC Mireille:               5+5 = € 10,00

         Aviaclub:                 € 5,00

         RP Products:            € 5,00

         Terlaemen 04:          5+2,50 = € 7,50

         Hellas 2000:             € 5,00

         BVC park Houthalen: € 5,00

         CBW Zonhoven:        € 2,50

         FC Banneux:             2,50+2,50 = € 5,00

         BM Knapen:              2,50+7,50 = € 10,00

         AFI Waterschei:        € 2,50

         Voeren VV:              € 5,00

         ZD Overath:             € 2,50

         Kanaalboys Rotem:    € 6,25

 

4.Mededeling:

a) Aankondiging uitgestelde wedstrijden:

         KBVB deelt mee dat de dienst uitgestelde wedstrijden operationeel is vanaf 17/11/07

         Gelet op beslissing van het uitvoerend comité van de KBVB op de zitting van 10/05/03

         geldt enkel als officiële aankondiging deze op de website van de KBVB www.footbel.com

Indien er geen algemene afgelasting is en er is twijfel aan de bespeelbaarheid van het terrein op de speeldag zelf kunnen de clubs

het secretariaat contacteren met het verzoek om het terrein eventueel voorafgaandelijk

te laten keuren. Deze procedure dient tijdig aangevraagd en wel zodanig dat, rekening

houdend met de nodige verplaatsingen, de verantwoordelijken kunnen verwittigd worden

van een plaatselijke afgelasting

VOOR 11u30 .

 

b) Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie:

Dag: Vrijdag 11/01/08

Aanvangsuur:   20u00         

Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130

te Hasselt

Aanwezigheid is verplicht. Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.

Voor de bijzondere vergadering kunnen enkel voorstellen tot reglementswijziging

         worden ingediend welke slaan op de overeenkomst tussen de KBVB en KLBS. Dus

         geen wijzigingen in verband met het interne reglement.

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 06/12/07