29/08/2008

Problemen Scheidsrechters

Voor de wedstrijden van 30/08/08 heeft de KBVB GEEN scheidsrechters ter beschikking voor het leiden van de wedstrijden van KLBS !!!

Volgens de website van de KBVB onder het item "aanduidingen" werd er voor de wedstrijden van KLBS van 30/08/08 geen enkele scheidsrechter aangeduid.

Traditioneel lopen de aanduidingen wat stroef bij aanvang van het seizoen. Er werd ons hierover echter niets gemeld.

Op eigen vraag van KLBS verklaarde ons (op 28/08/08) de secretaris van de KBVB, dhr.Coopmans, telefonisch:

" Inderdaad, wij hebben geen scheidsrechters voor de wedstrijden van KLBS. Wij deden een oproep en slechts 10 scheidsrechters (waarvan een aantal grensrechters) gaven zich op voor het leiden van de wedstrijden van KLBS en dan nog niet iedere zaterdag. Bovendien hebben we zelf nog een aantal wedstrijden open staan en de bezetting van die wedstrijden gaat voor."

Op onze vraag welke oplossing voorzien werd en hoe het verder zou verlopen, verklaarde hij:

" De toestand is zoals gezegd en hoe het verder zal gaan: het zal zeker slechter/minder zijn dan vorig seizoen."

Vaststelling: opnieuw wordt KLBS kort voor aanvang van de competitie zonder voorafgaandelijke communicatie of signalen voor voldongen feiten gesteld door de KBVB.

"Gelukkig" zijn er (op verzoek van de KBVB) geen wedstrijden voorzien op 06/09/08, op die manier rest ons iets meer tijd om te overleggen, maatregelen te treffen en een oplossing te zoeken.

Wat betreft de wedstrijden van 30/08/08.

Deze zullen allen, hoe onaangenaam ook, moeten geleid worden door een gelegenheidsscheidsrechter. Daarom aansluitend ter herinnering de te volgen richtlijnen:

Indien er door de ploeg(en) vooraf zelf geen scheidsrechter wordt "gevonden" dient de wedstrijd in rangorde van aanduiding te worden geleid door:

1. een aanwezige neutrale scheidsrechter (volgens rangorde)

2. een scheidsrechter toegewezen aan een van de aanwezige clubs (in principe niet toepasbaar voor KLBS)

3. een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter, niet toegewezen aan een van de clubs

4. een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter, wel toegewezen aan een van de clubs (in principe weer niet van toepassing voor KLBS)

5. een aangeslotene die niet toegewezen is aan een van de betrokken clubs

6. een aangeslotene die aan een der betrokken clubs is toegewezen

7. een toeschouwer

De bezoekende club mag in elk van deze groepen kiezen

Wanneer er alleen spelers op het terrein aanwezig zijn, moet de speler van de bezochte club, die feitelijk de tereinafgevaardigde vervangt, tegelijk de functie van scheidsrechter waarnemen, tenzij een effectieve speler van de bezoekende club, gebruik makend van de voorrang die hem wordt verleend, de wedstrijd wenst te leiden. In dit geval mag de speler van de bezochte club, die als terreinafgevaardigde dienst doet, eveneens niet meespelen tenzij de bezoekende club toch nog elf spelers in lijn brengt.

De aangeslotene of toeschouwer, op wie verplicht beroep wordt gedaan, krachtens punten 5, 6 en 7 hierboven, mag die taak weigeren. Wanneer dan niemand anders de wedstrijd wil leiden, is de afgevaardigde van de bezochte club verplicht de functie van scheidsrechter waar te nemen. Er mag geen beroep worden gedaan op personen jonger dan 17 jaar.

De gelegenheidsscheidsrechter bezit dezelfde bevoegdheid als een officiele scheidsrechter

WEET : de volledige identiteit plus adresgegevens van de gelegenheidsscheidsrechter moeten, op straffe van boete, vermeld worden op het scheidsrechtersblad.

Vergoeding: indien de wedstrijd geleid wordt, bij afwezigheid van een officieel aangestelde scheidsrechter, door een actieve scheidsrechter, dan heeft hij recht op de vaste vergoeding welke wordt toegekend aan de laagste categorie. Indien de wedstrijd geleid wordt door een persoon die niet de hoedanigheid van actief scheidsrechter bezit, heeft hij geen recht op enige vergoeding.